Flere greb tilsundhedsplejens håndtering af børn og unges mistrivsel

Børn og unges stigende mistrivsel fylder og udfordrer – også i sundhedsplejen. Det kalder på ny og dybere forståelse for unges liv og verden samt mere viden om ny udsathed og konkrete greb til at hjælpe dem godt videre. Efteruddannelse har givet flere sundhedsplejersker mod til at afprøve ny, vigtig teori og nye metoder til […]

Sundhedsstyrelsen orienterer

Vold i nære relationer Vold i nære relationer er et udbredt og alvorligt folkesundhedsproblem, som kan have alvorlige fysiske, psykiske og sociale konsekvenser for den enkelte både på kort og lang sigt. Aktuelt arbejder Sundhedsstyrelsen (SST) og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) på udarbejdelse af nationale anbefalinger for opsporing af og indsatser til […]

PUF i praksis

Sundhedsplejersker deler ud af deres erfaringer med det standardiserede PUF-program målrettet mental sårbarhed hos små børn. PUF-undersøgelsen bruges ved 9-10 måneders besøget og giver en samlet evaluering af barnets psykiske udvikling og funktion. Denne danner udgangspunkt for sundhedsplejerskens basale indsats til børn med tegn på udviklingsmæssig sårbarhed. Indsatsen tilrettelægges i dialog med forældrene efter PUF-programmets […]

Konsulentfunktionen– hvordan kan den gribes an?

Hvad skriver Sundhedsstyrelsen? Ifølge Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge(1) skal den kommunale sundhedstjeneste være med til at sikre børn et sundt miljø ved at føre tilsyn med hygiejne og miljø i dagtilbud. Det fremgår ikke af vejledningen, hvor ofte tilsynene skal foretages, og hvem der kan have interesse i at modtage tilsynsrapporten. […]

Sundhedsplejerskens infektionshygiejniske arbejde

Sundhedsplejersken har en vigtig pædagogisk opgave i forbindelse med oplysning og rådgivning om forebyggelse af smitsomme sygdomme til børn og deres familier. I de senere år har forebyggelse af smitsomme sygdomme og infektioner, erhvervet i den kommunale sektor, haft stigende fokus, og sundhedsplejersker har gennem årene gennemført flere kreative og vellykkede tiltag med henblik på […]

Børn, som pårørende i psykiatrien – en overset gruppe

Hvad betyder det for familielivet og for et barns risiko for selv at blive ramt af psykisk sygdom, hvis mor eller far en psykisk sygdom? Jeg er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder som professor med forskning, som særligt fokuserer på forebyggelse og tidlig intervention over for psykiske sygdomme. Jeg har i over 10 […]

Lad os stå sammen om at styrke sundhedsplejen til gavn for børnesundheden i Danmark

Vi kan i sundhedsplejen sammen indsamle gode journaldata, som kan anvendes til at understøtte og forbedre sundhedsplejens praksis, bidrage til udvikling af faget og den faglige identitet samt bidrage til forskning til gavn for børn og unges sundhed. Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser har videnskabeligt dokumenteret gavnlige effekter, (1) og en tidlig indsats er en sund […]

Stort forskningsprojekt udforskersundhedsplejerskers forebyggelse af mentale helbredsproblemer i de første leveår

Sundhedsplejersker har en nøglefunktion i forebyggelse målrettet småbørns mentale sundhed. Der har tidligere manglet systematisk forskning indenfor området, men dette er ved at ændre sig nu, hvor sundhedsplejersker fra 16 kommuner og forskere fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SDU) er i gang med et stort forskningsprojekt med fokus på tidlig indsats til […]

Hygiejne i pædagogisk praksis: København har sat hygiejnetilsynet i system

I arbejdet med at forbedre hygiejnepraksis i daginstitutioner viser selvregistreringsskemaer sig at være effektive. Sundhedsplejerske i Københavns Kommune, Merete Danholt, deler sine erfaringer med, hvordan metoden styrker samarbejdet med pædagogerne under hygiejnetilsynet. I en årrække har Københavns Kommune sat ind på at sænke sygefraværet blandt børn og personale i skoler og daginstitutioner, og i 2016 […]

Effektiv ammefremme og professionel støtte

The 10′ Nordic Breastfeeding Conference med overskriften: ‘Efficient breastfeeding promotion, education and support‘ blev afholdt i Helsinki i Finland i smukke og naturskønne omgivelser på Hanaholmen d. 21.-22. september 2023. Vi var ca. 250 deltagere, alle sundhedsprofessionelle, mange uddannet IBCLC’er og alle med stor interesse i, hvor vigtig amning er for sundheden Worldwide. Deltagerne var […]

Bliv medlem

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Log ind

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus vitae convallis.