Medlemsservice

Medlemskab for 2017 er 395 kr.

Medlemskab er personligt, og gælder for 1 år ad gangen. Ved udmeldelse midt i perioden, sker der ikke tilbagebetaling. Pensionister og studerende kan få rabat.

Institutioner eller biblioteker kan købe abonnement, som ikke giver medlemsfordele, men mulighed for at få bladet Sundhedsplejersken tilsendt. Henvendelse til kasserer.

Medlemskab giver adgang til medlemsdelen af hjemmesiden, ret til at søge legater efter 1 år dvs 2 indbetalte kontingenter, deltagelse i Landskonferencen til medlemspris, medlemsbladet sendes til privatadressen (ved bopæl i Danmark)

Hvis du ønsker, at søge et legat – så se her, hvordan du søger