Spring til hovedindhold

Om os

Om Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker er et faglige selskaber under Dansk Sygeplejeråd. Der er 35 faglige selskaber under DSR, og du finder mere infomation om alle de faglige selskaber på www.dsr.dk/fagligeselskaber

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker har eksisteret siden 1976. Faget Sundhedspleje er mere end 80 år gammelt –

Hvem kan være medlem?

 • Aktive medlemmer af Dansk Sygeplejeråd (DSR)
 • Passive- og pensionsmedlemmer af DSR som senest har været ansat i sundhedsplejen.

Medlemmer kan stemme til generalforsamling, søge legat, deltage til Landkonference til medlems-pris, får bladet Sundhedsplejersken tilsendt 5 gange om året og kan logge ind på hjemmesiden og finde nyheder, samtlige artikler m.m

 • Sundhedsplejersker og sygeplejersker fra Grønland og Færøerne, der er medlem af deres respektive fagforeninger, kan ikke blive medlem  af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, men kan abonnere på bladet Sundhedsplejersken og få et login til hjemmesiden.
 • Folkepensionister kan efter 5 års medlemskab af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker abonnere på bladet Sundhedsplejersken og få et login til hjemmesiden.

Formål med Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker

 • At fremme det kollegiale sammenhold
 • At yde gensidig støtte til løsninger af fælles uddannelse og arbejdsmæssige opgaver
 • At medvirke til medlemmernes fortsatte dygtiggørelse bl. a. ved konferencer og temamøder
 • At opmuntre til og bistå ved undersøgelser vedrørende sundhedsplejen
 • At medvirke til sundhedsplejens udvikling
 • At samarbejde med og yde faglig sparring til DSR
 • At fremme tværgående samarbejde med øvrige faglige selskaber under DSR.