Om os

Om Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker er et faglige selskaber under Dansk Sygeplejeråd. Der er 35 faglige selskaber under DSR, og du finder mere infomation om alle de faglige selskaber på www.dsr.dk/fagligeselskaber

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker har eksisteret siden 1976. Faget Sundhedspleje er mere end 75 år gammelt – Sundhedsplejersken, som fagperson blev fejret ved jubilæet i 2012.

Hvem kan være medlem?

  • Aktive medlemmer af Dansk Sygeplejeråd (DSR)
  • Passive- og pensionsmedlemmer af DSR som senest har været ansat i sundhedsplejen
  • Sundhedsplejersker og sygeplejersker fra Grønland og Færøerne, der er medlem af deres respektive fagforeninger. De kan ikke blive medlem  af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, men kan abonnere på bladet Sundhedsplejersken.

Formål med Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker

  • At fremme det kollegiale sammenhold
  • At yde gensidig støtte til løsninger af fælles uddannelse og arbejdsmæssige opgaver
  • At medvirke til medlemmernes fortsatte dygtiggørelse bl. a. ved konferencer og temamøder
  • At opmuntre til og bistå ved undersøgelser vedrørende sundhedsplejen
  • At medvirke til sundhedsplejens udvikling
  • At samarbejde med og yde faglig sparring til DSR
  • At fremme tværgående samarbejde med øvrige faglige selskaber under DSR.