Hjem » Artikler »Sundhedsplejerskernes møde med vold hos mindre børn

Forfatter: Mette Schou
Fotograf: Adobe stock, privat
Magasin: Sundhedsplejersken 1 2021
Udgivet: 21. februar 2021

Sundhedsplejerskernes møde med vold hos mindre børn

Ph.d.-projekt – Undersøgelse af mindre børn udsat for fysisk børnemishandling

Ifølge Børns Vilkårs svigt-rapport fra 2020 fremgår det, at der de seneste år er sket en kraftig stigning af anmeldelser af fysisk vold mod børn i Danmark. Antallet af anmeldelser er steget fra 3.292 i 2014 til 6.867 i 2019.

Den sociale, politi- og retsmæssige sagsbehandling foregår efter helt fastlagte regler, og der er en lang kæde af instanser, der skal tage beslutning om at gå videre med en bekymring for et barn, inden en sag ender på retsmedicinerens hænder. Sundhedspersonale fra den præhospitale sektor skal få mistanken og sende barnet til videre udredning på børneafdelingen. Personalet på børneafdelingen skal beslutte, at mistanken om vold kan fastholdes og vælge at underrette de sociale myndigheder. Sagsbehandlere hos kommunen skal vælge at foretage en politianmeldelse, og efterforskere hos Politiets Afdeling for Personfarlig kriminalitet skal vælge, at barnets skader skal dokumenteres af en retsmediciner og efterfølgende give sagen videre til anklagere, som kan vurdere, om der skal rejses tiltale i sagen.

Alle børn under to år, hvor der er mistanke om, at de har været udsat for fysisk børnemishandling, bliver indlagt på en højspecialiseret børneafdeling og gennemgår et standardiseret og omfattende udredningsprogram for at afdække omfanget af skader samt udelukke sygdomsmæssige årsager til barnets skader.

Den retsmedicinske undersøgelse af barnet med henblik på at beskrive omfang og alder af læsioner samt vurdere eventuel opståelsesmåde og livsfarlighed, foregår ikke, før politiet har rekvireret den. Dette medvirker ikke sjældent, at der går fra flere dage op mod en uge fra, at ’nogen’ har set et blåt mærke til, at barnet bliver undersøgt af en retsmediciner. Dette kan bevirke, at ydre læsioner kan være svære at vurdere eller endda helt er ophelet i mellemtiden. Den retsmedicinske erklæring er et vigtigt dokument, som bliver vægtet højt i den videre retslige behandling af en sag, og det er derfor afgørende, at den bliver så detaljeret og præcis som muligt.

Dette Ph.d.-projekt vil være opdelt i to delprojekter:

  1. Mette Schou,
    Speciallæge i retsmedicin,
    mschou@health.sdu.dk,
    tlf: 6550 4971.

    Et projekt, hvor jeg i en periode vil indføre en retsmedicinsk objektiv undersøgelse som en del af udredningsprogrammet på børneafdelingen. Undersøgelsen skal foretages så tidligt som muligt efter indlæggelsen, og en rekvisition fra Politiet vil ikke være påkrævet. Her bliver det interessant at undersøge, om den tidlige retsmedicinske objektive undersøgelse vil forbedre kvaliteten af de retsmedicinske erklæringer udarbejdet i denne periode sammenlignet med erklæringer udarbejdet ud fra den nuværende praksis.

  2. Den anden del af Ph.d.-projektet vil være et kvalitativt studie med fokus på oplevelser og holdninger hos de fagpersoner, der til dagligt arbejder med sager omhandlende fysisk børnemishandling. Der er flere centrale spørgsmål, som forsøges belyst: Hvordan oplever deltagerne at gå videre med deres mistanke om, at et barn har været udsat for vold, og hvordan opleves det, når der ikke bliver reageret på deres bekymring? Hvordan opleves det tværfaglige samarbejde i forbindelse med disse svære sager?

Det kvalitative studie vil foregå dels som interviews af enkeltpersoner fra de forskellige faggrupper, dels flere fokusgruppeinterviews med repræsentanter fra de forskellige faggrupper. Det er planen, at få faggrupperne så bredt som muligt repræsenteret, så jeg vil invitere deltagere fra hele Danmark, ligesom køn, etnicitet og anciennitet vil blive bredt repræsenteret. Det er planen, at projektet vil starte op i løbet af foråret 2021. Hvis du skulle have interesse i at deltage i et interview, så er du velkommen til at kontakte projektansvarlig; Mette Schou, Speciallæge i retsmedicin, mschou@health.sdu.dk, tlf: 6550 4971.

Mest læste artikler

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Bliv medlem

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Log ind

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus vitae convallis.