Hjem » Artikler »Sundhedsplejerskerne kan styrke skolernes måltidskultur

Forfatter: Anne Lind Hermansen, Anne Buch Ulvedal
Fotograf: Adobe stock
Udgivet: 27. juni 2022

Sundhedsplejerskerne kan styrke skolernes måltidskultur

Med anbefalinger fra Fødevarestyrelsen får skolerne og landets sundhedsplejersker mulighed for at udvikle måltidskulturen i spisepauserne og arbejde mere konkret med at skabe gode og sunde rammer om dem. Sunde måltider drejer sig ikke kun om det, eleverne spiser… men også om samvær og trivsel, mens de spiser.

Sundhedsplejerskernes vigtige rolle

Sundhedsplejerskerne på skolerne spiller en vigtig rolle i forhold til arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse blandt børn og unge. I bidrager med faglig viden, sparring og procesbidrag i form af f.eks. sundhedspædagogiske aktiviteter. Det er Fødevarestyrelsens forhåbning, at I som sundhedsplejersker kan bruge anbefalingerne i jeres arbejde med mad og måltider ude på de danske skoler.

Spisepausen på skolerne er meget mere end madpakken eller maden på tallerkenen. Det er en anledning til at dyrke samværet og fællesskabet i skoleklasserne. Derfor har Fødevarestyrelsen lavet anbefalinger til skolerne og personalet omkring eleverne, der skal hjælpe bl.a. skoleledere, lærere, pædagoger, skolebestyrelser og sundhedsplejersker med at gøre spisepauserne til et højdepunkt på skoledagen.

”Det er afgørende, at skolerne skaber en god måltidskultur lige fra børnenes første skoledag, og til de slipper dem efter udskolingen. Skolerne kan give et vigtigt bidrag til, at eleverne udvikler sunde mad- og måltidsvaner, som de kan tage med sig ind i voksenlivet. Så vi håber, at ledelsen og personalet på skolerne vil tage anbefalingerne til sig og bruge dem til at få skabt gode rammer om måltiderne på skolerne hver dag,” siger Anne Pøhl Enevoldsen, enhedschef i Fødevarestyrelsen.

Rammer om det gode måltid

Anbefalingerne er samlet i en guide med navnet ‘Rammer om det gode måltid’ og rummer bl.a. inspiration og konkrete anbefalinger til, hvordan skolerne kan tilrettelægge spisepauserne, så de pædagogiske, sociale og fysiske rammer bidrager til nærvær, øget samvær og bedre trivsel. Det er samtidig med en opfordring til skolerne om at benytte skolens tilbud om sundhedsplejerske til sparring og samarbejde omkring mad og måltider.

Fakta

Guiden er udviklet på baggrund af forskning fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse samt Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet. Forskningen er beskrevet i to rapporter:

 • Den første rapport ‘Rammer for mad og måltider i skolen. En systematisk forskningskortlægning’ kortlægger og sammenfatter forskningsbaseret viden om, hvad rammer for mad og måltider i skolen betyder for elevers sundhed og læringsforudsætninger
 • Den anden forskningsrapport ‘Rammer for mad og måltider i skolen’ præsenterer et interventionsstudie, hvor skolemad og måltidsrammer som betydnings-element for elevers læringsforudsætninger, sundhed og trivsel er undersøgt. Dataindsamlingen er forløbet i skoleåret 2017-2018. I alt deltog 315 elever fra 15 klasser (3. og 6. klassetrin) fordelt på fem skoler i undersøgelsen, heraf var 42,3 procent af eleverne var fra Jylland og 57,7 procent af eleverne var fra skoler på Sjælland.

Sådan lyder anbefalingerne

Anbefalingerne i guiden består af to dele, som supplerer hinanden og understøtter skolernes arbejde med spisepauserne:

Del 1: Måltidets pædagogiske funktion: Den første del handler om at udnytte måltidets pædagogiske funktion. Det sker bedst ved, at de voksne arbejder sammen, tager ansvar og sætter fælles mål for måltiderne, og hvor netop sundhedsplejerskerne både kan bidrage til implementering af kommunens sundhedspolitik og med sundhedspædagogisk vejledning og sparring til proces og indhold.

Del 2: Fem råd til inspiration til spisepausen: Den anden del indeholder fem råd med konkret inspiration til spisepauserne i hverdagen på skolerne:

 • Det gode måltid kræver voksne, der går foran
 • Det gode måltid indebærer elevinvolvering
 • Det gode måltid tager tid
 • Det gode måltid giver energi
 • Det gode måltid involverer forældrene

Læs hele guiden med anbefalingerne på altomkost.dk

Et af rådene handler som sagt om at få invol – veret eleverne. Her viser forskning, at det er afgørende, at eleverne får lov til at tage ejerskab på at forme rammerne om måltiderne.

Her er det oplagt, at de voksne som f.eks. lærere, pædagoger og sundhedsplejersker hjælper eleverne med at tænke ud af boksen og få øje på gode måder at spise sammen på og prøve dem af. Arbejdet med at skabe gode rammer om måltiderne kan f.eks. til – rettelægges som en sundhedspædagogisk aktivitet.

På altomkost.dk ligger der inspiration til en god proces for involvering af eleverne op – delt i fem faser; idéfase, undersøgelsesfase, designfase, forandringsfase og fastholdelsesfase. Når eleverne involveres i at udvikle rammerne om måltiderne, så styrker det deres deltagelse i det sociale fællesskab og deres lyst til at spise sundt.

Guiden med anbefalingerne fra Fødevarestyrelsen er tilpasset på baggrund af feedback fra relevante personer i og omkring skoler, bl.a. formand Susanne Rank Lücke fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. ”Sundhedsplejersker har helt fra barnets fødsel en opgave i at råde og vejlede forældre og senere børn i mad og måltider. Der dannes vaner tidligt i livet, og vi vil gerne være med til at danne nogle vaner, hvor sundhed fremmes. For børn giver mad energi til at kunne klare hverdagen, og måltidet giver mulighed for fællesskab både hjemme og i skolen. Jeg håber, at anbefalingerne vil blive en katalysator til mange gode ideer ude blandt børnene,” siger formand Susanne Rank Lücke.

Sammen med guiden har Fødevarestyrelsen lavet fem korte fi lm, hvor tv-vært og kogebogsforfatter Timm Vladimir fremhæver nogle af de vigtige pointer fra guiden. Filmene kan f.eks. bruges som et element i samarbejdet om mad og måltider på skolerne mellem sundhedsplejerske, skoleledelse, forældre og skolebestyrelse, lærere og pædagoger.

Filmene sætter fokus på:

 • Gode rammer om måltiderne – hver dag
 • Voksne, der går foran
 • Tid til at spise
 • Fællesskab og trivsel
 • Mad og energi til en god skoledag

Filmene ligger på altomkost.dk

Fødevarestyrelsens kostråd til måltider i skolen

Fødevarestyrelsen har opdateret anbefalingerne til sundere mad i skoler og fritidsordninger, så de er i overensstemmelse med De officielle kostråd – godt for sundhed og klima. Anbefalingerne har navnet ‘Kostråd til måltider i skolen og kantinen’ og viser vejen til, hvordan de madprofessionelle på skolerne sammensætter måltiderne til børnene, så de både er sunde og samtidig klimavenlige.

Arbejdet med kostråd til måltider i skolen og kantinen kan også kombineres med f.eks. økologi, mindre madspild og fokus på lokale råvarer.

På mange skoler har eleverne madpakker med til frokost og mellemmåltider. Når madpakken skal laves, kan forældre og elever finde gode råd og inspiration i pjecen ‘Gi’ madpakken en hånd – godt for sundhed og klima.’ 

Anne Buch Ulvedal

Strategisk kommunikationskonsulent, Bæredygtig Mad og Sundhed, Fødevarestyrelsen.

Anne Lind Hermansen 

Akademisk medarbejder

Mest læste artikler

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Bliv medlem

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Log ind

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus vitae convallis.