Hjem » Artikler »Seksuel sundhed og trivsel for alle

Forfatter: Tina Gaarden Geertsen
Fotograf: Adobe stock, Tina Gaarden Geertsen
Magasin: Sundhedsplejersken 1 2020
Udgivet: 10. februar 2020

Seksuel sundhed og trivsel for alle

26. og 27. november 2019 var der National Konference om seksuel sundhed og trivsel i Danmark. Konferencen var arrangeret og tilrettelagt af Sundhedsstyrelsen, Sex og Samfund samt Sexologisk Forskningscenter, Aalborg Universitet. Vi var omkring 200 deltagere fra hele landet, heraf et stort antal sundhedsplejersker, som til daglig arbejder med at fremme seksuel sundhed og trivsel hos børn, unge og spædbørnsfamilier.

Hvor er vi med den seksuelle sundhed i Danmark?

Christian Graugaard holdt oplæg om nøgletal fra Projekt SEXUS.

På konferencen blev vi indledningsvis præsenteret for hovedresultaterne fra Projekt SEXUS af Morten Frisch, overlæge ved Statens Serum Institut, adjungeret professor ved Aalborg Universitet samt Christian Graugaard, professor i sexologi ved Sexologisk Forskningscenter, Aalborg Universitet, som står bag Projekt Sexus.

Projekt SEXUS er en befolkningsbaseret forløbsundersøgelse, som har til formål at afdække den danske befolknings seksuelle viden, holdninger, lyster, oplevelser og adfærd samt belyse mulige sammenhænge mellem livsstil, sundhed og seksualitet.

Der er tidligere gennemført sexologiske befolkningsundersøgelser på verdensplan, men disse har som regel været tværsnitsstudier med fokus på afgrænsede problemstillinger og særlige befolkningsudsnit.

Projekt SEXUS udspringer af rapporten ‘Seksualitet og Sundhed’ fra Vidensråd for Forebyggelse (2012), som på baggrund af den foreliggende empiri kunne påvise både positive og negative sammenhænge mellem seksualitet og almen sundhed. Desuden er projektet en naturlig videreførelse af tidligere sexologiske studier, som medlemmer af projektgruppen har stået bag. Projekt SEXUS repræsenterer et samarbejde mellem Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut og Sexologisk Forskningscenter Aalborg Universitet.

Den omfattende befolkningsundersøgelse tager afsæt i svar fra godt 62.000 danskere, som via en invitation i e-boks har svaret på en række spørgsmål vedr. deres selvopfattede seksuelle sundhed og trivsel. I undersøgelsen er der stillet spørgsmål om: Kønsidentitet, partner-situation, skole/uddannelse, etnicitet, religion, selvrapporteret fysisk/psykisk/socialt velbefindende, ensomhed, fysisk helbred, psykiske problemer, alkohol, rygning, hash, BMI, fysisk aktivitet, kønsopfattelse og seksualitet, herunder tilfredshed med udseende/bryster/kønsorganer, seksuel tiltrækning, seksuelle erfaringer, seksuel debutalder, seksualundervisning, seksuel identitet, motiver til sex, fantasier, seksuelt besvær og dysfunktioner, seksuel lyst eller manglende lyst, utroskab, pornoforbrug, onani, prævention, sterilisation, fertilitet, graviditeter, overgangsalder, seksuel risikoadfærd, sexsygdomme, køb/salg af sex, trusler, seksuelle overgreb og voldtægt.

Projekt SEXUS er den første kohorteundersøgelse med særligt fokus på seksualiteten og med inddragelse af et repræsentativt udsnit af danskere i aldersgruppen 15-89 år, fordelt geografisk ud over hele landet. Undersøgelsen giver detaljeret indsigt i danskernes seksuelle sundhed og trivsel. Af SEXUS-undersøgelsen fremgår det bl.a., at der er store kønsforskelle ift. sexadfærd og lyst til sex, et resultat, som kommer bag på forskerne bag Projekt SEXUS. Det fremgår ligeledes af undersøgelsen, at mere end 90% af befolkningen mener, at et godt sexliv har stor betydning for deres livskvalitet, men mindst 33% af respondenterne i Projekt SEXUS oplever misforhold mellem ønsket og levet sexliv. 53% oplever ikke deres sexliv som meningsfuldt/berigende, og 58% oplever ikke høj grad af seksuel behovsdækning. Så danskerne skranter, når det gælder seksuel sundhed, er en af hovedkonklusionerne i Projekt SEXUS. Det fremgår ligeledes af undersøgelsen, at der generelt er mistrivsel blandt danske LGBT-personer. Derfor er der behov for at tage hensyn til dette i en normkritisk seksualundervisning i skolen.

Et andet interessant resultat af Projekt SEXUS viser, at tæt på 100% af respondenterne, både mænd og kvinder, finder vigtigheden af at kysse særdeles vigtigt. Kys, kram og intimitet udgør netop ‘softwaredelen’ i vores seksualitet, fra vi bliver født og til vi dør, og har stor betydning for vores livskvalitet.

Resultaterne fra Projekt SEXUS er offentliggjort i en omfattende rapport, som kan downloades gratis på hjemmesiden: www.projektsexus.dk

Kommunernes arbejde med seksuel sundhed

På Konferencen blev den nyreviderede udgave af Forebyggelsespakke for Seksuel Sundhed præsenteret af Anne Rygaard, specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen. Som noget nyt er børns seksualitet nu skrevet ind i Forebyggelsespakken – et vigtigt skridt i den rigtige retning, netop fordi seksuel sundhed og trivsel er for alle.

Sex og samfund har i 2019 foretaget en undersøgelse, hvor de har kontaktet samtlige kommuner i Danmark for at få indblik i, hvordan de 98 kommuner organiserer det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde ift. at understøtte borgernes seksuelle sundhed og trivsel med afsæt i Forebyggelsespakke for Seksuel sundhed. Undersøgelsen viser desværre, at seksuel sundhed ikke er et højt prioriteret emne i mange kommuner, og indsatsen bærer i høj grad præg af tilfældighed og sporadisk indsats, kun få anbefalinger fra Forebyggelsespakken er implementeret rundt omkring i kommunerne.

Inspiration og erfaringsudveksling

Sex og Samfund har i november 2019 udgivet et case-katalog med inspiration til indsatser og initiativer, som styrker seksuel sundhed og trivsel med sundhedsfremmende indsatser i udvalgte kommuner. I kataloget finder man bl.a. en case-beskrivelse fra sundhedsplejen i Hjørring Kommune, hvor børn og unges seksuelle sundhed og trivsel er skrevet ind i kommunens sundhedspolitik med afsæt i anbefalinger fra Forebyggelsespakke for Seksuel Sundhed. Siden 2015 har vi i sundhedsplejen i Hjørring Kommune iværksat en sundhedsfremmende indsats i kommunens vuggestuer og daginstitutioner, som handler om at understøtte små børns seksualitet i en sund og naturlig retning via dialog med både pædagoger og forældre. En indsats, som vi oplever, giver rigtig god mening for mange forældre, der ikke føler sig tilstrækkeligt klædt på med kvalificeret viden omkring små børns seksualitet, herunder basal viden om børn og onani, doktorleg, numseleg og børns naturlige kropslige nysgerrighed, som danner fundament for, at barnet kan udvikle et sundt forhold til egen kop samt fundament for udvikling af en sund seksualitet senere i livet.

I sundhedsplejen i Hjørring Kommune har vi gennem en årrække arbejdet målrettet med normkritisk, rettighedsbaseret kvalificeret seksualundervisning til elever i 7. og 9. klasse med afsæt i Uge Sex Materialet, og har hvert år deltaget i Sundhedsstyrelsens kondomkampagne med sund sex cafeer på ungdomsuddannelserne, hvor sundhedsplejerskerne er i tæt dialog med unge omkring emner som seksuelle rettigheder, seksuel risikoadfærd samt forebyggelse af sexsygdomme som klamydia, der er den hyppigste sexsygdom blandt unge. Nye tal fra SSI viser, at 80% af klamydiatilfælde er blandt unge 15-24-årige.

På konferencen var der erfaringsudveksling med afsæt i flere eksempler på gode kommunale indsatser, der styrker børn og unges seksuelle sundhed og trivsel. Disse er alle beskrevet i det ny case-katalog, som kan rekvireres gratis hos Sex og Samfund til inspiration.

Et andet spor på konferencen havde fokus på undervisning i køn krop og seksualitet. Her blev der erfaringsudvekslet omkring emner som: Seksualundervisning til børn og unge med særlige behov, seksualitet, liv og udfordringer blandt danske LGBT-personer – med afsæt i ny viden fra Projekt SEXUS, mens et 3. spor på konferencen havde fokus på borger/patient og seksualitet, dialog med ældre og pårørende om seksualitet samt dialog om seksualitet hos borgere med kronisk sygdom.

Af andre interessante plenumoplæg kan nævnes: ’Fra globale verdensmål til seksuel reproduktiv sundhed i Danmark,’ hvor Ida Klockmann fra Sex og Samfund gav et oplæg om, hvordan seksuel sundhed og trivsel kan flettes ind i flere af de forskellige globale verdensmål. Ligeledes fik vi info om Sundhedsstyrelsens mål med kampagnen ‘True Story’ 2019, som er et nyt tiltag fra SST målrettet unge, der tager afsæt i hele tre forebyggelsespakker: Seksuel sundhed, Mental sundhed og Alkohol.

Alt i alt en inspirerende konference med et mangfoldigt, spændende og veltilrettelagt program, hvor vi fik opdateret og nyttig viden omkring seksuel sundhed og trivsel i Danmark anno 2019. Samtidig var det berigende at møde engagerede mennesker i netværket af fagpersoner, der arbejder med at fremme seksuel sundhed i hele Danmark.

Tina Gaarden Geertsen

Sundhedsplejerske Hjørring Kommune, Master i Sexologi AAU

Referencer

”Casekatalog til kommunale indsatser og initiativer, som styrker seksuel sundhed og trivsel”, Sex og Samfund (2019)

”Forebyggelsespakke Seksuel Sundhed”, Sundhedsstyrelsen (2018)

”Seksualitet og Sundhed”, Vidensråd for Forebyggelse (2012)

www.projektsexus.dk

Mest læste artikler

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Bliv medlem

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Log ind

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus vitae convallis.