Hjem » Artikler »Nyt fra bestyrelsen

Forfatter: Bestyrelsen
Magasin: Sundhedsplejersken 03 2024
Udgivet: 27. juni 2024

Nyt fra bestyrelsen

Opstilling til bestyrelsen

Ellen Eldrup

Jeg har været sundhedsplejerske siden 2007. Min primære interesse er indenfor spæd- og småbørn.

Jeg har særlig interesse i relationen mellem forældre og deres børn. Jeg er af den overbevisning, at ingen er bedre til at forstå og reagere sensitivt på børn end forældrene selv, hvis bare forældrene trives og har det godt. Jeg ser derfor, at vi som sundhedsplejersker har en stor opgave i netop at støtte forældres trivsel og tro på egne evner. Jeg mener, at det, kombineret med vores sundhedsfaglige viden indenfor sundhedsfremme og forebyggelse samt vores indsigt i barnets udvikling, gør vores fag unikt, og af stor betydning for en tidlig indsats, der støtter børns trivsel og sundhed.

Efter at have deltaget i bestyrelsesarbejdet i ca. et år er det blevet tydeligt for mig, hvor vigtigt netop dette arbejde er for vores fag.

Det er vigtigt, at vi er en synlig faggruppe, der kender vores identitet. At vi tydeligt formidler vores teoretisk funderede faglige viden, således, at familierne fortsat, og måske i højere grad, ved, hvad de kan få hjælp til, når de får besøg af en sundhedsplejerske.

Bestyrelsesarbejdet giver mulighed for at deltage i det arbejde på mange niveauer, idet FS10 bliver inviteret til at bidrage på mange platforme bl.a. tværfagligt og politisk.

Til eksempel kan nævnes anbefalinger fra sundhedsstyrelsen, den offentlige debat, projekter omkring forskellige fagemner, videns udbredelse til sundhedsplejersker i form af planlægning af konferencen, artikler i fagbladet ect.

At være med til, at vi bliver endnu tydeligere på vores kerneydelse og på, hvordan vi kan udvikle faget i takt med den samfundsmæssige udvikling, vil være noget af det, jeg vil vægte i bestyrelsesarbejdet.

Gitte K. Jørgensen

Jeg er ansat som faglig koordinator og sundhedsplejerske i Københavns Kommune. Jeg blev sundhedsplejerske i 1989. Efter seks år i sundhedsplejepraksis gik turen videre til et arbejde som underviser. Dette arbejde gav anledning til videreuddannelse på kandidatniveau, lektorkvalificering samt forskeruddannelse. Jeg forlod dog ikke sundhedsplejen, idet børn, unge, sundhedspleje, forebyggelse og sundhedsfremme har været centrale temaer i min undervisning på såvel sygeplejerskeuddannelsen som på sundhedsplejerskeuddannelsen.

I 2023 vendte jeg tilbage til sundhedsplejepraksis.

Siden 2021 har jeg været aktiv suppleant i Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, hvor jeg er med i Redaktionsgruppen. Min motivation for at stille op til bestyrelsen i 2021 var dengang, at jeg meget gerne ville medvirke til FS10’s bestræbelser på at gøre sundhedsplejersker mere synlige gennem en styrkelse af sundhedspleje som fag, opgave og arbejde. Dette gælder stadig og er således min motivation for at stille op til valg af bestyrelse. At vende tilbage til praksis har helt klart styrket mine forudsætninger for at kunne deltage i dette arbejde.

Privat er jeg gift, bor i Søborg, har to voksne sønner og er farmor.

Anja Kreutzmann

Hvad kan jeg bidrage med i bestyrelsen?

Jeg har fire års erfaring som bestyrelsesmedlem/suppleant i FS10. Hvis jeg får mulighed for at forsætte i bestyrelsen, håber jeg, at jeg fortsat kan gå medlemmernes og fagets ærinde. F.eks. har jeg bidraget i en arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen, der arbejder med anbefalinger ift. søvnlængde.

Jeg har tidligere været redaktør for ‘Sundhedsplejersken’ og er nu, som en del af redaktionsgruppen, medlæser af de artikler, der skal bringes i kommende blade.

Det, der optager mig her, er at sikre, at artiklerne giver mening for os sundheds-
plejersker og på den måde gå jer medlemmers ærinde.

Jeg har i flere år deltaget i folkemøderne på Bornholm og derved sørget for, at vores faggruppe bliver hørt i den politiske debat. Bl.a. om emner som adoption, omskæring m.m.

Lidt mere om mig:

Jeg er uddannet meningsdanner fra DSR og har facebook-siden familieogfagvedAnja. Den startede egentlig lidt for sjov. Men nu får jeg jævnligt beskeder fra sundhedsplejersker, jeg ikke kender, eller ledere af sundhedsplejerskeordninger, som har spørgsmål om alt fra fag til at søge et job – eller fra en forsker, der beder om hjælp til at få kontakt til pensionerede, Birthe, der var med til at starte BOEL-testen op på børneklinikken i Kristianiagade på Østerbro.

Jeg har en master i Sundhedspædagogik og har i 13 år været tilknyttet Københavns Professionshøjskole som vejleder og eksaminator på Sundhedsplejerskeuddannelsen.

Jeg er 56 år, har to børn og en mand og en arbejdscykel og en kongepuddel

Rikke Eivindson

Mit navn er Rikke Eivindson (54), og jeg har de sidste otte år været ansat som sundhedsplejerske i Aarhus Kommune. Hertil kommer, at jeg er valgt som tillidsrepræsentant for Sundhedsplejen Vest i Aarhus Kommune

Jeg søger valg til bestyrelsen, da jeg ønsker at være en del af redaktionsgruppen for at være med til at præge det faglige indhold i ‘Sundhedsplejersken’ og tilhørende website.

Det ligger mig også meget på sinde at bringe sundhedsplejens stemme ind i forhold til diverse arbejdsgrupper samt deltage i disse.

Før min ansættelse i sundhedsplejen har jeg bl.a. mange års erfaring fra pædiatrien, herunder syv år i børnepsykiatrien. Arbejdet med børn, unge og familier i udsatte og sårbare positioner har altid ligget mig meget på sinde, og gennem arbejdet som sundhedsplejerske, mener jeg, at vi har en unik mulighed for at opspore og hjælpe børn og familierne, da vi er den faggruppe, der følger børnene fra fødsel, til de går ud af skolen. Det er helt unikt for vores faggruppe.

Jeg vil bringe mine erfaringer fra dels min hverdag som sundhedsplejerske, dels mit tværfaglige arbejde med ind i bestyrelsesarbejdet. Min tværfaglige erfaring har jeg opbygget gennem de seneste års arbejde med bl.a. Tværfaglig Enhed i Aarhus Kommune, hvor vi sammen med en gruppe pædagoger har haft en vejledende funktion i daginstitutionerne. Jeg har desuden haft familiegrupper sammen med pædagoger.

Privat er jeg mor til to store børn på 20 og 22 år og er bosat i Aabyhøj i Aarhus Kommune. Jeg har betydelig erfaring med frivilligt arbejde som gruppeleder af børnegrupper i ’Selvhjælp Skanderborg’. Derudover fungerer jeg som sekretær for bestyrelsen i samme og har derved fået solid erfaring med bestyrelsesarbejde. Pt. er jeg i gang i med at uddanne mig til supervisor, da jeg ser det som en mulighed for at udvikle fagligheden sammen med mine kollegaer.

Dette vil jeg tillige bringe med ind i mit bestyrelsesarbejde i FS10.   

Mest læste artikler

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Bliv medlem

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Log ind

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus vitae convallis.