Hjem » Artikler »Ny Nordisk Marcé Konference

Forfatter: Legatmodtager Jette Nørregaard, sundhedsplejerske i Esbjerg kommune og medlem af bestyrelsen for FS10 og sundhedsplejerske Tine Lohmann, Esbjerg kommune
Fotograf: Colourbox
Magasin: Sundhedsplejersken 6 2015
Udgivet: 07. december 2015

Ny Nordisk Marcé Konference

– Tilbagemelding samt refleksioner fra Konferencen

Det var en meget veltilrettelagt og intens konference med mange spændende oplæg om både kvinder og mænds reaktioner før og efter fødslen samt forskellige måder at hjælpe ramte forældre og børn på.

Mødres forestilling om lykke

Blandt mange spændende oplæg var vi særligt optaget af ”Mødres forestillinger om lykke”, som sygeplejerske, cand.mag. i pædagogik og sundhedsfremme Ida Storm, fra Center for Børneliv fortalte om ud fra hendes speciale. Vi har valgt at fortælle om dette emne, fordi vi arbejder med kvinder med efterfødselsreaktioner, og derfor ofte møder problemstillingen i vores egen praksis.

Hvis lykken udebliver

Ida Storms undersøgelse er baseret på interview med seks danske kvinder, der alle har deltaget i støttegrupper for mødre med efterfødselsreaktion. Studiet viser, at kvinderne forventer, at lykken automatisk følger med det at blive mor. Hvis lykken udebliver, får kvinderne skyldfølelse over ikke at leve op til forventningen og idealet om det lykkelige moderskab. Det kan medføre, at kvinderne føler sig forkerte og at deres mistrivsel skærpes, fordi de ikke kan leve op til deres egne og det vestlige samfunds normer for moderskabet, der er kendetegnet ved lykke, sundhed og selvkontrol.

Fakta

  • Nordic Marcé Conference omhandler ”Psykisk mental sundhed i Perinatalperioden” – med fokus på mor, far og barn.
  • Den første Nordiske Konference blev afholdt i Oslo den 7. og 8. september 2015. Den afholdes hvert 2. år og næste gang bliver i Helsinki 2017.
  • Formålet med konferencen er, at forskere, undervisere og klinikere udveksler forskning og klinisk praksis vedrørende perinatal mental sundhed.
  • Målgruppen er forskere, undervisere og klinikere, der arbejder med perinatal mental sundhed.
  • Oplæggene holdes på norsk, svensk, dansk og engelsk.

Støttegrupper som frirum

Det var en hyppigt anvendt strategi blandt de interviewede kvinder at skjule deres lidelser ved at sætte en facade op over for omverdenen – også over for sundhedsplejersken, hvis den fornødne tillid i relationen manglede. Flere af kvinderne spillede også skuespil i deres traditionelle mødregrupper. I det lys kan støttegrupper til mødre med efterfødselsreaktion ses som et frirum, hvor kvinderne kan lade maskerne falde. I disse grupper kan kvinderne spejle sig i andre mødres fortællinger, hvilket normaliserer lykkens fravær i moderskabet hvorved skamfølelse og selvbebrejdelse også reduceres.

’Efterfødselsreaktion’

Studiet viser, at kvinderne værdsætter den skånsomme betegnelse ’efterfødselsreaktion’, som i princippet spænder over alle niveauer af lidelse i efterfødselsforløb, men som er lettere at ”bære” i mødet med omverdenen end betegnelsen fødselsdepression – en diagnose som to af de interviewede kvinder havde.

Forventninger til moderskabet

Dette oplæg giver anledning til, at vi vil sætte mere fokus på kvinders forventninger til moderskabet og til en øget normalisering af det ikke-lykkelige moderskab. Det er vigtigt, at tale med kvinderne om forventninger, når vi taler med dem både i graviditetsbesøg, vores almindelige hjemmebesøg og i særdeleshed i vores gruppeforløb for kvinder med efterfødselsreaktioner. Ida Storms undersøgelse publiceres i artikelform i næste udgave af forskningstidsskriftet Nordiske Udkast.

Mest læste artikler

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Bliv medlem

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Log ind

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus vitae convallis.