Hjem » Artikler »Kombu – nyt nationalt kompetencecenter til fagpersoner, der arbejder med og møder børn og unger i familier med psykisk sygdom

Forfatter: Nicolai Krøigaard Sorner, kommunikationsmedarbejder Psykiatrifonden
Magasin: Sundhedsplejersken 3 2022
Udgivet: 27. juni 2022

Kombu – nyt nationalt kompetencecenter til fagpersoner, der arbejder med og møder børn og unger i familier med psykisk sygdom

1 ud af 4 børn vokser op med en mor eller far, som er ramt af psykisk sygdom. Hvis forældrene har en svær psykisk sygdom, udvikler 50 procent af børnene selv psykisk sygdom, inden de fylder 30 år.

For børn, som vokser op med psykisk sygdom, er støtte og omsorg derfor afgørende – og heldigvis kan en lille indsats gøre en kæmpe forskel for barnets udvikling og trivsel. Men det kræver viden og værktøjer til, hvordan man kan støtte børnene, som er pårørende, samt deres forældre. Og her er sundhedsplejersker enormt vigtige, da de i deres daglige interaktion med familierne spiller en afgørende betydning i deres liv.

Psykiatrifonden og Kombu har derfor samlet vigtig viden og en række konkrete værktøjer, som fagpersoner kan benytte i arbejdet med at støtte børn og unge, som vokser op i familier med psykisk sygdom samt støtte forældrene.

Om Kombu

Kombu er det nationale kompetencecenter for børn og unge i familier med psykisk sygdom. Kombu arbejder for, at de 310.000 børn, som vokser op i familier med psykisk sygdom, skal få mulighed for at leve et liv i trivsel samt at forebygge, at børnene selv udvikler psykisk sygdom.

Kompetencecenteret er det naturlige første sted, hvor fagpersoner som sundhedsplejersker kan søge viden, værktøjer og rådgivning, hvis de møder børn og deres forældre i familier, hvor et familiemedlem er ramt af psykisk sygdom. På hjemmesiden Kombu.dk tilbydes der konkrete værktøjer, vejledning og personlig rådgivning, så fagpersoner kan blive bedre rustet til at opspore og støtte udsatte børn og evt. henvise dem til relevante tilbud i kommunen eller regionerne.

Kombu er et partnerskab mellem Psykiatrifonden, Region Nordjyllands Psykiatri og Region Hovedstadens psykiatri.

Hvorfor Kombu?

310.000 børn og unge i Danmark vokser op med en far eller mor med en psykisk sygdom, og derudover antages det, at mindst 30.000 børn har en søskende med en psykisk sygdom. Vokser et barn op i en familie med psykisk sygdom, risikerer barnet i langt højere grad end andre børn at komme i social og faglig mistrivsel samt på længere sigt selv at udvikle psykisk sygdom.

Hvert fjerde barn i Danmark vokser altså op i en familie med psykisk sygdom, og op mod 70 procent af disse børn modtager ingen hjælp, selvom forskning på området viser, at man kan forebygge, at børn og unge selv udvikler psykisk sygdom ved at sætte tidligt ind med samtale og støtte til disse børn og familier.

De er både en udsat og meget overset gruppe, og der er brug for systematik i opsporingen og tilbud til disse børn. En lille indsats kan gøre en stor forskel.

Derfor spiller sundhedsplejersker en vigtig rolle

Tidlig identifikation og tidlig indsats er altafgørende for at støtte børnene, og derfor spiller de fagpersoner, som møder familierne i hverdagen som f.eks. sundhedsplejersker, en afgørende rolle. Det er derfor vigtigt, at f.eks. sundhedsplejersker tør tage det første skridt og f.eks. invitere til en samtale og evt. henvise familien videre. Alle tiltag, som sigter mod at støtte familien til at tale åbent om psykisk sygdom eller psykiske vanskeligheder, er vigtige. Men erfaringer viser også, at den første samtale kan være svær at tage hul på. Derfor har Kombu samlet en række værktøjer, som kan hjælpe med at tage samtalen, få brudt isen og taget hul på ’familiehemmeligheden.’

Her vil det ofte være sundhedsplejersken, der bliver den første, som taler med forældrene om, hvorfor det er så vigtigt at involvere børnene.

Læs mere på www.Kombu.dk

Mest læste artikler

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Bliv medlem

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Log ind

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus vitae convallis.