Hjem » Artikler »Indstilling af kandidater til prisen som Årets Sundhedsplejerske 2024

Forfatter: Bestyrelsen
Magasin: Sundhedsplejersken 03 2024
Udgivet: 27. juni 2024

Indstilling af kandidater til prisen som Årets Sundhedsplejerske 2024

Alle småbørnssundhedsplejersker i sundhedsplejen i Aabenraa Kommune

Vi vil gerne indstille alle småbørnssundheds-plejersker i sundhedsplejen i Aabenraa Kommune for deres indsats i GIV-projektet, som står for Generationer i Vækst i Aabenraa Kommune. Projektet er politisk prioriteret for at øge tidlig indsats for småbørnsfamilier i 2024.

Formålet er at udvikle og afprøve en ny indsats. GIV er en indsats til familier med spædbørn eller gravide med flere udsatheds- og risikofaktorer. GIV-projektet er et tværfagligt samarbejde i kommunen mellem Sundhedsplejen, Socialpsykiatrien, PPR og Tidlig forebyggelse.

Sundhedsplejen havde modet til at gribe muligheden for afprøvning af et nyt tiltag på tværs i organisationen. GIV indebar, at der i sundhedsplejen blev arbejdet med en meget kort tidsfrist uden en allerede udfærdiget projektbeskrivelse i håbet om, at sundhedsplejen ville være med til at øge det gode børneliv i kommunen yderligere. Sundhedsplejersker har udarbejdet informationsmateriale omkring projektet til de elektroniske medier. Der er blevet arbejdet med nye kategoriseringsmodeller og sundhedsplejeindsatser.

Ude i familierne skulle sundhedsplejen i gang med opsporing af familier til projektet, italesætte risikofaktorer samt tilbyde en indsats. Herefter skulle sundhedsplejen indgå i et nyt samarbejde på tværs af organisationen med eksterne samarbejdspartnere og løbende evaluere og justere støttemulighederne til gavn for den enkelte familie.

I familierne arbejder sundhedsplejen med en helhedsorienteret tilgang, som involverer koordinering af forskellige sundheds- og socialserviceinstanser for at levere en sammenhængende indsats, der imødekommer den enkelte families behov på tværs af alle områder af deres liv.

En central del af denne indsats er at styrke forældrenes mestringsevne. Dette kan omfatte adgang til ressourcer og støtte til håndtering af stress samt overkomme udfordringer i hverdagen. Ved at styrke forældrenes evne til at håndtere stressorer reduceres belastningen på familien som helhed, hvilket skaber et mere stabilt og støttende miljø for børnene at vokse op i. Et positivt udkom af denne indsats, håber vi, er med til at øge mentaliseringsevnen hos både forældre og børn. Ved at støtte forældrene i at udvikle deres evne til at mentalisere kan de bedre forstå og imødekomme deres børns behov, hvilket styrker båndet mellem dem og skaber et mere understøttende opvækstmiljø.

Winnie G. Andersen

Winnie G. Andersen har med gejst gjort en stor indsats for at få fædre til at føle sig som kompetente og vigtige medspillere i barnets opvækst. Hun har gjort et stort stykke arbejde med at udvikle og iværksætte særlige indsatser til fædre i Vejen Kommune i tæt samarbejde med småbørnssundhedsplejerskerne.

Winnie har været engageret siden 2019, hvor samarbejdet med Mænds sundhed og Far for livet for alvor satte spot på fædre.

Winnie er Far-ambassadør og har via dette netværk fået sat sundhedsplejens indsatser til fædre her i kommunen på landkortet.

Vejen er Guldkommune grundet de forskelligartede tilbud til fædre.

Sidste år afviklede sundhedsplejen to forløb af ‘Far i det fri,’ hvor Winnie i samarbejde med en ekstern konsulent spillede en afgørende rolle for at få kollegaer, chef og det politiske udvalg med på vigtigheden af at styrke fædre i forældreskabet. Projektet blev til på baggrund af de nye barselsregler fra 2022 med den øremærkede barsel til fædre.

Sundhedsplejen i Vejen Kommune var de første til at teste dette koncept.

Deltagerne på holdene var i alderen 24-41 år og var både første -og flergangs fædre.

Evalueringen viste bl.a., at alle fædrene havde fået brugbare relationer til andre fædre, at der blev skabt et fortroligt rum mellem fædrene, at de havde fået meningsfulde oplevelser med deres barn, samt at de havde fået udvidet deres egen opfattelse af, hvad far kan med sit barn. Troen på egne evner blev også styrket. Erfaringerne fra projektet viser, at der fortsat er behov for at udvikle indsatser og skabe et rum, der indbyder til fællesskab blandt fædre.

Succesen fra ‘Far i det fri’ bliver med Winnie (og ny Far-ambassadør) fulgt op med endnu et initiativ om deltagelse som pilot-kommune i afprøvning af tilbuddet ‘Snart far – en god barsel.’ Tilbuddet skal støtte kommende og nybagte fædre i deres farrolle. Komitéen for Sundhedsoplysning har udviklet tilbuddet, som bygger på de samme grundprincipper som Lær at tackle forløbene. Disse forløb har Vejen Kommune god erfaring med. Projektet er endnu i udviklingsfasen, og Winnie er allerede optaget af den rolle, hun, kollegaer og de resterende småbørnssundhedsplejersker kommer til at spille i projektet. Winnie har mange idéer og arbejder målrettet med at gennemføre indsatser til fædre til gavn for børn/unge og deres familier.

Mette Mommer & Kristine Hauge Andersen

Vi vil hermed gerne indstille sundhedsplejerske, Mette Mommer og sundhedsplejerske, Kristine Hauge Andersen, Sundhedsplejen i Thisted Kommune til prisen som Årets
Sundhedsplejerske 2024.

Begrundelse for indstillingen:

Mette og Kristine har udviklet 11 forskellige ammekort til brug ved forskellige amme-
problematikker. Hvert kort omhandler et emne indenfor amning. Der er følgende kort:

 • Ammestillinger
 • Brystspænding
 • Suttebrik, amning med suttebrik
 • Sår og revner
 • Kompressionsamning
 • Håndudmalkning
 • Udmalkning med brystpumpe
 • Kopmadning
 • Brystbetændelse
 • Power pumpning
 • For meget mælk, blokamning

Kortene er i A5 format og flotte i designet. Hvert kort består af tekst, stregtegninger og QR-koder til små videoklip, der viser relevant guidning indenfor de 11 emner.

På denne måde har Mette og Kristine udviklet et brugbart materiale på et højt fagligt niveau. Det er let tilgængeligt og nemt at bruge for gravide, forældre og sundhedsplejersker. Man får lyst til at bruge kortene. De er lavet i pap i en smuk farve. I en tid, hvor folk ofte søger informationer digitalt, skiller kortene sig ud og bliver lagt mærke til.

Kortene er visuelle, og instruktionen bliver håndgribelig og brugbar.

Mette og Kristine har begge IBCLC-uddannelsen. De arbejder på et meget højt fagligt niveau indenfor ammerådgivning. De er til stor inspiration for vi andre sundhedsplejersker i Thisted Kommune med undervisning såvel som mulighed for daglig sparring.

På vegne af sundhedsplejerskerne i Thisted Kommune,

Marian Kruger Bach
Annette Møller  

Mest læste artikler

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Bliv medlem

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Log ind

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus vitae convallis.