Hjem » Artikler »Hygiejnebesøg med egenkontrolskema som værktøj

Forfatter: Linda Steiner og Pia Wiborg, sundhedsplejersker og hygiejnekonsulenter, Esbjerg Kommune
Fotograf: Lena Rønsholdt, privat
Magasin: Sundhedsplejersken 4 2016
Udgivet: 02. august 2016

Hygiejnebesøg med egenkontrolskema som værktøj

I Esbjerg Kommune tilbyder Sundhedsplejen hygiejnebesøg til daginstitutionerne og to hygiejnekonsulenter rådgiver kolleger og tværfaglige samarbejdspartnere i kommunen

I Sundhedsplejen i Esbjerg Kommune, har vi ladet os inspirere af andre kommuner og ud fra dette sammensat vores tilbud i kommunen til Dagtilbud.[3] Dagtilbud indbefatter daginstitutionerne og Dagplejen.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som sammen diskuterede og besluttede, hvordan tilbuddet i kommunen til Dagtilbud skulle se ud. Arbejdsgruppen bestod af ledere af Sundhedsplejen og Dagtilbud. Gensidige forventninger blev diskuteret og afstemt.

Derudover blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af sundhedsplejersker, som udviklede et egenkontrolskema, med afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger til Hygiejne i Daginstitutioner[4]. Senere i artiklen beskrives det resultat arbejdsgrupperne kom frem til, og hvordan egenkontrolskemaet bruges i praksis.

Hygiejnebesøget

Egenkontrolskema som udgangspunkt for samtalen ved hygiejnebesøget i Daginstitutionen.

Ideen med og indholdet i hygiejnebesøget er udsprunget af det tidlige samarbejde mellem Sundhedsplejen og Dagtilbud.

Hygiejnebesøget tager afsæt i egenkontrolskemaet. Egenkontrolskemaet bruges således som ”værktøj” i samarbejdet mellem sundhedsplejerske og daginstitution.

Det er den ”lokale” sundhedsplejerske, dvs. den sundhedsplejerske, der er tilknyttet institutionen, der kontakter institutionen og tilbyder besøget. Ved første kontakt aftales datoer for aflevering af udfyldt egenkontrolskema og selve hygiejnebesøget. Forud for besøget får institutionen egenkontrolskemaet tilsendt, og de har nu 4-6 uger til at udfylde skemaet. Det er lederen af daginstitutionen, der har ansvaret for udfyldelse af egenkontrolskemaet. I nogle institutioner har lederen valgt at egenkontrolskemaet udfyldes samlet for hele institutionen, i andre institutioner er alle stuer blevet gennemgået enkeltvis med en pædagog fra stuen.

Det udfyldte skema sendes retur til sundhedsplejersken. Sundhedsplejersken har 14 dage til at forberede sig til hygiejnebesøget ved at gennemgå det nu udfyldte egenkontrolskema. Det udfyldte skema afspejler de opmærksomhedspunkter, som institutionen ønsker vejledning og rådgivning omkring.

Skemaet giver daginstitutioner mulighed for fire svarmuligheder; glad smiley, trist smiley, sur smiley og et bemærkningsfelt. På egenkontrolskemaet har daginstitutionerne ydermere mulighed for, at ønske et ”Årets Tema” i forhold til hygiejne. Flere institutioner har ønsket tema om håndvask og det syge barn.

Hygiejnebesøgene er baseret på dialog mellem leder af institutionen, og evt. nogle ansatte og den lokale sundhedsplejerske. Det er daginstitutionslederen der afgør, hvem der deltager i hygiejnebesøget. Vi har haft gode erfaringer med at der er pædagoger fra stuerne, der deltager ud over lederen, da de oplever dagligdagens udfordringer.

Dialogen tager udgangspunkt i de opmærksomhedspunkter som institutionerne selv har gjort opmærksom på i egenkontrolskemaet. Institutionernes aktive rolle ind i hygiejnebesøget oplever vi som værende givtigt, idet deres medansvar og egen refleksion danner grundlag for en faglig dialog mellem institution og sundhedsplejerske.

Vi oplever at blive godt modtaget i institutionerne og flere har oplevet, at samarbejdet imellem sundhedsplejerske og daginstitution er styrket. Det har vist sig ved flere kontakter og invitationer til TVÆRS møder.

For Sundhedsplejen har det gennem hele processen været vigtigt, at Sundhedsplejen i Esbjerg Kommune ikke skulle have en kontrolfunktion i forhold til Dagtilbud. Sundhedsplejen har ikke sanktionsmuligheder i forhold til eventuelle ikke overholdte anbefalinger. Vores udgangspunkt for hygiejnebesøget er, at rådgive og vejlede dagtilbud igennem dialog. Vi møder ikke institutionen med en ”løftet pegefinger” men med tilbuddet om at tilbyde vejledning og rådgivning.

Med egenkontrolskemaet er det lederen af daginstitutionen, der har ansvaret for at gennemgå egen institution og ud fra dette gøre det klart, hvor der ønskes vejledning fra Sundhedsplejen. Et eksempel fra egenkontrolskemaet kan være, at institutionen har udfordringer omkring puslebordet og rutiner med håndhygiejne i forbindelse hermed. Det har givet institutionen mulighed for at se nærmere på egen praksis og reflektere over mulige forandringer i samarbejde med sundhedsplejersken.

Institutionslederen har endvidere et ansvar i forhold til hygiejnebesøgene til øverste leder af Dagtilbud. På det årlige pædagogiske tilsyn, er hygiejne kommet på dagsordenen, som resultat af de tidlige tværfaglige arbejde.

Det er et positivt samarbejde mellem institution og sundhedsplejerske, som bygger på åbenhed og anerkendelse.

Dagplejen

I år har tilbuddet til dagplejen været temaaftener. Dagplejerne er blevet undervist i håndhygiejne og smittespredning. Temaaftenens emne er besluttet i samarbejde med leder af Dagplejen. Det fremtidige tilbud til Dagplejen aftales i samarbejde med leder af Dagplejen og kan f.eks. være undervisning af dagplejepædagogerne i kommunen.

Dagplejen har, ligesom daginstitutionerne, mulighed for at få vejledningen af de to hygiejnekonsulenter.

Hygiejnekonsulent funktion

To sundhedsplejersker med særlig interesse for hygiejne, har fået en konsulentfunktion overfor kolleger i både Sundhedsplejen og Dagtilbud.

Der er afsat tid hver uge, hvor der besvares e-mails og andre ad-hoc opgaver. Derudover bruges tiden til faglig sparring med kolleger og udarbejdelse af nyhedsbreve og andet informationsmateriale relateret til hygiejne.

Er nogen blevet nysgerrige på at høre mere om vores hygiejnebesøg og egenkontrolskema er i velkomne til at kontakte;
Pia Wiborg; piwi@esbjergkommune.dk
Linda Kjær Steiner; lis26@esbjergkommune.dk
Hanne Lindhard; hal1@esbjergkommune.dk

Fakta

I 2013 udgav Sundhedsstyrelsen vejledningen; ”Hygiejne i daginstitutioner”. I vejledningen anbefaler Sundhedsstyrelsen, at den kommunale sundhedstjeneste tilbyder rådgivning om bl.a. hygiejne og derudover løser en konsulentfunktion i dagtilbud.

Hygiejne i daginstitutioner og dermed blandt børn har stor betydning for samfundet. Sundhedsstyrelsen fremhæver et dansk projekt, med fokuseret håndhygiejneindsats i daginstitutioner, som viste et fald i sygeligheden, blandt børnene, på 34 procent[1]. Små børns infektioner er påvist som årsag til ca. 40 procent af forældres fravær fra arbejde[2]. Dette er blot to interessante indgangsvinkler til hygiejneindsatsen i kommunerne, da det for samfundet har stor betydning.

Noter

  1. Forebyggelsespakke – hygiejne. Sundhedsstyrelsen 2012
  2. Forebyggelsespakke – hygiejne. Sundhedsstyrelsen 2012
  3. Hygiejne i Daginstitutioner. Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed 2013
  4. Hygiejne i Daginstitutioner. Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed 2013

Mest læste artikler

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Bliv medlem

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Log ind

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus vitae convallis.