Hjem » Artikler »Hygiejnebarren er sat. Højt!

Forfatter: Jeanette Andreasen, sundhedsplejerske og Tine Keiser-Nielsen kommunallæge i Rudersdal Kommune. De repræsenterer Børneområdet i kommunens hygiejnenetværk og er tilknyttet det tværkommunale hygiejnenetværk på Herlev Hospital
Fotograf: Colourbox, privatfoto
Magasin: Sundhedsplejersken 4 2016
Udgivet: 02. august 2016

Hygiejnebarren er sat. Højt!

Nye hygiejneretningslinjer for Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune

Siden 2008 er der sket en stigning i antallet af spædbørn og småbørn, der er smittet med MRSA. Det er vanskeligt at behandle bærertilstanden hos små børn, og som hovedregel anbefales behandling af bærertilstand derfor ikke hos børn under to år. Det betyder, at sundhedsplejerskerne vil komme hos familier, der er bærere af MRSA. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet særlige hygiejniske anbefalinger for sundhedsplejerskens arbejde i disse familier, men der er ikke retningslinjer for, hvordan sundhedsplejersken bliver informeret om, at der er bærere af MRSA i en familie.

Case

Louise er sundhedsplejerske og skulle på besøg hos en nyligt tilflyttet familie med to små børn. Besøget var et to måneders besøg, og hun havde på forhånd ikke modtaget information om nogen særlige problematikker i familien.

Louise var i starten af besøget optaget af relationsdannelsen, da det var første besøg hos familien. Hun havde forinden spurgt moderen, om der var noget, hun tænkte var relevant for hende at vide.

Undervejs i besøget undersøgte Louise pigen. Efterfølgende talte de videre, og det er først på det tidspunkt, moderen husker på, at det måske var relevant at fortælle sundhedsplejersken, at de har MRSA i familien. Storesøster på 2 år, havde haft et sår, som var blevet podet positivt for MRSA. Louise blev temmelig overrasket over, at moderen ikke havde fortalt hende om dette noget før, da det var vigtig viden for hende at få. Hendes fornemmelse var, at moderen ikke ville problematisere det. Måske var hendes opmærksom også rettet imod, at storesøster skulle have et normalt vuggestueliv og ikke stigmatiseres. En problematik som jo også er relevant at medtænke.

Episoden satte flere tanker i gang, både under besøget og bagefter. Tanker og spørgsmål som; Hvordan undgår jeg at bringe smitte videre til andre familier?

”Der er noget, jeg skal have styr på”. ”Hvordan undgår jeg at stå i sådan en situation igen”? ”Hvordan sikrer jeg mig selv og min familie”?

Louise havde efterfølgende også en overvejelse omkring selv at blive podet, da hun kort tid efter besøget skulle være mormor.

I Rudersdal Kommune er sundhedsplejerskerne vidende om retningslinjerne for besøg i familier med MRSA og de har let adgang til de særlige værnemidler, der skal bruges i besøgene. Men som Louises fortælling illustrerer, er det flere gange sket, at sundhedsplejersken ikke er blevet informeret om, at der er MRSA i familien, inden hun kommer på det første besøg og hun har derfor ikke haft mulighed for at følge retningslinjerne. Dette har medført bekymring og usikkerhed, som beskrevet i casen. Hvordan sikrer vi, at vi ikke bringer smitte videre til andre småbørnsfamilier og hvordan sikrer vi, at vi ikke selv bliver smittet med MRSA? Hvordan overholder vi bedst muligt de retningslinjer, der er på området?

Hvordan sikres et højt hygiejnisk niveau i sundhedstjenestens arbejde?

Vi ønskede at mindske risiko for smittespredning i forbindelse med sundhedstjenestens arbejde mest muligt. Et højt hygiejnisk niveau er den mest effektive måde at mindske smittespredning og med opbakning fra ledelsen besluttede vi at udarbejde hygiejniske retningslinjer for Rudersdal Sundhedstjeneste, for at sikre et højt hygiejnisk niveau i alle situationer, uanset om der er MRSA eller andre smitsomme tilstande hos børn og familier.

Undersøgelser viser, at mange mennesker, også sundhedsfagligt personale, har svært ved at efterleve anbefalinger for håndhygiejne.

I Rudersdal Kommune ville vi sikre implementering af vores hygiejneretningslinjer og dermed et højt hygiejnisk niveau i Sundhedstjenesten, ved at gøre det så nemt som muligt at følge retningslinjerne!

Det ville vi gøre ved at indføre

 1. enkle og klare procedurer
 2. rengøringsvenligt udstyr
 3. let tilgængelige og egnede hygiejneprodukter

Procedurer og retningslinjer

På baggrund af blandt andet de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for Håndhygiejne og Sundhedsstyrelsens vejledning for procedurer ved bleskift i daginstitutioner, udarbejdede vi hygiejneretningslinjer for Sundhedstjenestens arbejde i forbindelse med hjemmebesøg, åben konsultation, mødregrupper og skolearbejde og beskrev de særlige retningslinjer ved besøg i familier med kroniske smitsomme sygdomme eller resistente bakterier. Retningslinjerne er kortfattede og kan stå på to A4 sider.

Nedenfor er vores retningslinjer i forbindelse med hjemmebesøg:

Hygiejneretningslinjer i forbindelse med hjemmebesøg

Som standardudstyr medbringes

 1. Hånddesinfektionsmiddel
 2. Papirhåndklæder
 3. Engangshandsker af nitril
 4. Spritservietter til rengøring af udstyr (overfladedesinfektion)

Det udstyr, der bruges ved besøget, skal være helt og uden revner og skal kunne tåle overfladedesinfektion.

Inden undersøgelse af barnet tages ringe og løse ure og armbånd af. Negle skal være kortklippede og uden neglelak. Lange ærmer smøges op.

Før undersøgelse af barnet udføres håndhygiejne. Hånddesinfektion anbefales som første valg, hvis hænderne er tørre og synligt rene. Hvis hænderne er våde eller synligt snavsede, udføres håndvask. Efter håndvask tørres hænderne i rent håndklæde/stofble eller lignende eller i medbragt papirhåndklæde. Derefter udføres hånddesinfektion.

Ved undersøgelse af barnet benyttes engangshandsker af nitril.

Efter undersøgelse af barnet udføres atter håndhygiejne.

Målebånd og vægt desinficeres efter brug. Hvis udstyret er vådt eller synligt forurenet, rengøres det først med vand og sæbe og tørres inden desinfektion.

Udstyr

Det udstyr, der benyttes i Sundhedstjenestens arbejde, skal som udgangspunkt kunne tåle overfladedesinfektion. Vi sikrede derfor, at vægt, målebånd med mere kan tåle overfladedesinfektion. Sundhedsplejerskerne i Rudersdal bruger iPad, telefon og andet elektronisk udstyr i besøgene, men det kan ikke tåle overfladedesinfektion. Vi kontaktede derfor Seruminstituttet, som vurderer, at desinfektion ikke er nødvendigt ved Sundhedstjenestens brug af elektronisk udstyr. Sundhedsplejerskerne kan derfor medbringe iPad, telefoner, tastatur o.l. i besøgene, men udstyret betragtes som urent og hænderne er ikke rene, når man har rørt ved det.

I Rudersdal Kommune har vi besluttet, at der ved besøg i familier med MRSA kun medbringes udstyr, der kan tåle overfladedesinfektion. Det vil sige, at sundhedsplejersken først benytter iPad og andet elektronisk udstyr efter besøget. Da sundhedsplejerskerne i Rudersdal Kommune fortsat udfører Boelbesøg medbringes Boelæsken og den røde træpind ikke i familier med MRSA. I stedet benyttes barnets eget legetøj eller andet egnet fra hjemmet.

Produkter

Vi udarbejdede en positivliste med egnede hygiejneprodukter til hånddesinfektion, overfladedesinfektion og rengøring af elektronisk udstyr. Seruminstituttet anbefaler brug af handsker ved risiko for kontakt med for eksempel spyt, gylp, urin, afføring og blod. Vi besluttede derfor, at sundhedsplejerskerne benytter engangshandsker, når de undersøger et barn. Alle produkter på positivlisten er let tilgængelige fra et lager på Sundhedstjenestens kontor.

Implementering

Inden selve implementeringen af de nye hygiejneretningslinjer i hele sundhedsplejerskegruppen, afprøvede vi dem i praksis for at finde ud af, hvordan de fungerede bedst og hvor der var udfordringer. Hvornår virkede det mest naturligt at tage handskerne på? Og hvornår skulle de af igen? Ville familierne undre sig?

Vi havde også fokus på, at det skulle være nemt og praktisk at gå til.

Hygiejnetaske: Indhold i den lille taske, sundhedsplejerskerne medbringer i hjemmebesøg.

Vi indkøbte små rengøringsvenlige tasker, hvor vi kunne have alt udstyret i: vægt, målebånd, små sprit-svaps, håndsprit og handsker.

Vi har erfaring med, at ikke alle målebånd kan tåle at blive sprittet af, da farven forsvinder og aflæsning derfor bliver umulig. Vi har brugt lidt tid på at finde et målebånd, der bevarer farven. Det lykkedes heldigvis efter en opringning til en forhandler, som var behjælpsom med at spritte målebåndet godt og grundigt af, inden vi købte et stort lager.

Engangshandskerne valgte vi i nitril, selvom de var en smule dyrere end latexhandsker. Vi havde prøvesmagt handskerne forinden: nitrilhandskerne er, i modsætning til latexhandskerne, næsten lugt- og smagsneutrale – en fordel, når man skal undersøge et spædbarn i munden!

Et andet ønske vi havde var, at en sprit-svap skal være våd længe nok til, at både målebånd og vægt kan sprittes grundigt af i en omgang.

Vi opdagede efter afprøvning i praksis, at vandig hånddesinfektion meget nemt flyder ud i tasken og vi valgte derfor en gel, som er lidt tykkere.

Efter nogle måneders arbejde, var vi klar til at introducere de nye retningslinjer for vores kolleger.

På et personalemøde i Sundhedstjenesten fortalte vi om de erfaringer og tanker, vi selv havde gjort og demonstrerede brug af handsker, sprit og den lille taske.

Hver sundhedsplejerske fik et eksemplar af de nye retningslinjer og sin egen hygiejnetaske med indhold og så var alle klar til at gå i gang.

Evaluering

Efter ½ år evaluerede vi de nye retningslinjer på et personalemøde. Hvad er gået godt? Hvad har været bøvlet? Er der behov for justeringer?

Der har været flest kommentarer til brug af handsker. Nogle sundhedsplejersker synes, at følsomheden i fingrene nedsættes, når man har handsker på. Nogle fornemmer, at handskerne føles kolde mod barnets hud, mens andre er glade for, at handskerne kan varme sundhedsplejerskens kolde fingre op. Alle er glade for den lille taske, som er let og praktisk i brug.

Overordnet set er de nye retningslinjer godt implementeret, de efterleves i høj grad og de er blevet vel modtaget i familierne.

Der har hele vejen været klar ledelsesmæssig opbakning til processen og det er vores opfattelse, at det har været afgørende for det vellykkede forløb.

Kilder

 • Hygiejneretningslinjer Sundhedstjenesten Rudersdal Kommune
 • Rudersdal Kommune 2014
 • Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om Håndhygiejne
 • Statens Seruminstitut 2013
 • Hygiejne i daginstitutioner
 • Sundhedsstyrelsen 2013
 • Seruminstituttet om brug af værnemidler – handsker
 • ssi.dk
 • Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA
 • Sundhedsstyrelsen 2012
 • Vejledning til forældre, hvor der er fundet MRSA hos nyfødte eller børn op til 2 år
 • Statens Seruminstitut 2013

Mest læste artikler

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Bliv medlem

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Log ind

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus vitae convallis.