Hjem » Nyheder »HØRING AF VEJLEDNING OM FOREBYGGENDE SUNDHEDSYDELSER FOR BØRN OG UNGE

Udgivet: 30. juni 2024

HØRING AF VEJLEDNING OM FOREBYGGENDE SUNDHEDSYDELSER FOR BØRN OG UNGE

Revideret vejledning om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge er sendt i
offentlig høring.
Vejledningen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse og Ulighed på baggrund af et
omfattende arbejde i 3 arbejdsgrupper og i referencegruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen i
forbindelse med revisionsarbejdet. Desuden har en lang række specialister været inddraget i
arbejdet. Arbejdsgrupperne er sammensat af repræsentanter for de faglige selskaber og andre
aktører på området ”børn og unges sundhed og trivsel”. Bagest i dokumenterne findes en oversigt
over arbejdsgrupperne og de eksperter, der har bidraget til de nye anbefalinger.
Vejledningen er delt i to dele. En del beskriver de lovbestemte rammer, den anden del beskriver
Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger for indhold og tilrettelæggelse af de forebyggende
sundhedsydelser. Desuden vil der udkomme et metodekatalog som et appendix til vejledningen.
Metodekataloget vil komme til at ligge på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Vejledningen
henvender sig til beslutningstagere og ledere af de forebyggende sundhedsydelser i såvel region
(alment praktiserende læge og personale) som i kommuner (den kommunale sundhedstjeneste)
samt sundhedsplejersker og sundhedsplejerskestuderende og andre med opgaver i feltet.
Høringsdokumentet findes i PDF og indeholder en række illustrationer og grafik. Efter høringsfasen
vil vejledningen med indarbejdede ændringer blive layoutet med fotos og yderligere grafik.
Høringssvar bedes mærket ”Besvarelse af høringsmateriale vedrørende vejledning om de
forebyggende sundhedsydelser for børn og unge”. Besvarelser sendes elektronisk til
Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse og Ulighed, fob@sst.dk med cc til Annette Poulsen, anp@sst.dk
senest den 5. juli 2024 kl. 16.
Høringsforslaget er lagt på høringsportalen www.hoeringsportalen.

Mest læste artikler

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Bliv medlem

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Log ind

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus vitae convallis.