Hjem » Artikler »Fald i antibiotikaforbrug

Forfatter: Andreas Bennekou, journalist, Herløv og Gentofte Hospital
Fotograf: Adobe Stock
Magasin: Sundhedsplejersken 4 2019
Udgivet: 02. oktober 2019

Fald i antibiotikaforbrug

Samarbejde mellem hospital og sundhedsplejersker giver gevinst

Et samarbejde mellem eksperter fra Herlev og Gentofte Hospital og sundhedsplejersker i tre hovedstadskommuner har sænket antibiotikaforbruget blandt de yngste børn markant.

I projektet har mikrobiologer og hygiejnesygeplejersker fra hospitalet sammen med sundhedsplejersker afprøvet, om en informationsbog om infektioner og antibiotika kunne øge forældrenes viden, og dermed hjælpe med at reducere antibiotikaforbruget.

Resultaterne er netop gjort op og viser, at samtidig med, at forældrene øgede deres viden om infektioner og antibiotika, så faldt antibiotikaforbruget i de tre deltagende kommuner markant mere end i Region Hovedstaden i gennemsnit.

”Jeg er glad for, at vi ved at dele vores viden og med sundhedsplejerskerne som ambassadører har gjort forældrene klogere både på infektioner og på, hvad antibiotika kan og ikke kan. Undersøgelser har vist, at manglende viden om antibiotika og infektioner blandt forældre, får dem til at efterspørge antibiotika i højere grad,” siger projektleder Jette Nygaard Jensen fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital.

Fakta om projektet

Fra 2017 til 2018 faldt forbruget af antibiotika blandt de 0-2-årige med

19% i Gentofte,
17% i Egedal og
12% i Hørsholm Kommune.

Til sammenligning er det samlede gennemsnitlige fald i Region Hovedstadens kommuner 8,8%.

Tre kommuner – Egedal, Gentofte & Hørsholm – deltog i projektet. Alle forældre til børn født i 2017 i de deltagende kommuner blev inkluderet i undersøgelsen.

Forældrene modtog et spørgeskema, inden barnet fyldte seks måneder. Spørgeskemaet målte forældrenes viden om infektioner, antibiotika og resistens.

På et hjemmebesøg hos de nye forældre, når barnet var 8-10 måneder gammelt, har sundhedsplejerskerne brugt tid på at fortælle forældrene om infektioner og antibiotika samt udlevere en lille informationsbog om emnet.

Når barnet var ca. 12 måneder, modtog forældrene et follow-up spørgeskema med de samme spørgsmål som i baseline spørgeskemaet.

Projektet blev sat i gang i 2017, hvor samtlige sundhedsplejersker i Egedal, Gentofte og Hørsholm Kommuner først var på et seminar på Herlev og Gentofte Hospital. Her blev de opdateret på den nyeste viden om småbørn og antibiotika. Efterfølgende blev der lavet en lille bog om infektioner og antibiotika til småbørn, som sundhedsplejerskerne tog med ud på hjemmebesøg hos de nye forældre. Bogen fungerede samtidig som udgangspunkt for en dialog om antibiotika.

– ”Min oplevelse er, at forældrene er rigtig glade for at få den viden, når vi kommer på besøg. Flere har haft en aha-oplevelse, når de er blevet præsenteret for den nyeste viden. Det har også været godt for mig som sundhedsplejerske at kunne give råd, der er baseret på den nyeste forskning,” siger sundhedsplejerske i Egedal Kommune, Gitte Gormsen.

Projektet blev afsluttet ved årsskiftet, men i Egedal Kommune har man valgt at køre videre med en digital udgave af bogen, og på den måde fortsætte arbejdet. Jette Nygaard Jensen håber også, at andre – både i kommunerne og hos de praktiserende læger – vil tage stafetten op.

– ”Vi er inspireret af en lignende indsats i Skåne, hvor der er sket et stort fald i brugen af antibiotika. Som det er nu, får små børn i hovedstadsområdet dobbelt så meget antibiotika, som deres skånske jævnaldrende, og det er vigtigt at få forbruget bragt ned. Både for at mindske risikoen for at bakterierne bliver resistente og for at undgå de bivirkninger, som antibiotika også giver. Når det er sagt, så er det vigtigt at stole på lægens vurdering,” siger Jette Nygaard Jensen.


Kontakt til Herlev og Gentofte Hospital: pressekonsulent Andreas Bennekou på 3867 3040
Kontakt til Egedal Kommune: Leder af sundhedstjenesten Nina Kristensen Rasch på 7259 6734

Mest læste artikler

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Bliv medlem

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Log ind

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus vitae convallis.