Hjem » Artikler »Sundhedsplejersker skal være vaccinationsambassadører

Forfatter: Nanna Svejborg, projektleder
Fotograf: Adobe Stock
Magasin: Sundhedsplejersken 5 2019
Udgivet: 06. december 2019

Sundhedsplejersker skal være vaccinationsambassadører

Sundhedsplejersker spiller en væsentlig rolle i at sikre en høj tilslutning til det danske børnevaccinationsprogram. Som nogle af de første i primærsektoren møder I de nye forældre i eget hjem, ved konsultationer, i mødregrupper m.v. Derudover møder I børnene ved ind- og udskolingsundersøgelser og ved de regelmæssige besøg gennem skoletiden. Den særlige relation, som sundhedsplejersken har til forældre og børn, er utrolig vigtig i forhold til at sikre, at børn i Danmark får de anbefalede vaccinationer, og at de får dem til tiden. Derfor har sundhedsplejersken også en nøgleposition i vaccinationsindsatsen, udskolingsunderhvor I aktivt og bevidst inddrager temaet vaccination i det daglige arbejde.

Ved det første besøg i hjemmet skal sundhedsplejersken introducere forældre for de sundhedstilbud, vi har i Danmark, herunder børnevaccinationsprogrammet. I og med at sundhedsplejersken er tæt på forældrene i den første tid, vil I kunne rådgive, svare på spørgsmål og tage en snak om vaccinationer med forældrene.

Sundhedsplejersken har altså en unik mulighed for at motivere forældre og følge op på det enkelte barns vaccinationsstatus, og I kan på den måde fungere som vaccinationsambassadører.

Og netop det, at gå ind i rollen som vaccinationsambassadør, ønsker Sundhedsstyrelsen at ruste landets sundhedsplejersker endnu bedre til. Det vil vi gøre med en styrket indsats, som starter i 2019 og løber frem til 2022. Det primære indhold for indsatsen bliver en efteruddannelsesdag i hver region i hhv. 2020, 2021 og 2022, hvor sundhedsplejerskerne vil blive klædt på til at rådgive forældre om vaccination og lære at bruge Det Danske Vaccinationsregister. I vil få redskaber til at besvare de mest hyppigt stillede spørgsmål, blive trænet i, hvordan man kommunikerer bedst muligt med forældre om vaccination og få viden om, hvorfor det er vigtigt med vaccination til tiden. Derudover vil der blive udarbejdet forskellige materialer, blandt andet en håndbog til brug for sundhedsplejerskerne, nogle korte film henvendt til forældre, plakater og postkort.

Vaccination til tiden indebærer, at alle børn får deres vacciner på det tidspunkt, som vi anbefaler i børnevaccinationsprogrammet, og her er definitionen, at vaccinationen skal gives inden for en uge af det anbefalede tidspunkt. Når børn får deres vaccinationer til tiden, undgår de tilfælde af sygdom, der ellers kunne have ramt dem, hvis de ikke var vaccinerede.

Tal fra opgørelser over vaccinationstilslutningen viser f.eks, at der generelt er en forsinkelse på vaccination mod kighoste ved 3-måneders alderen. Det drejer sig typisk om en forsinkelse på nogle uger, så barnet ved første vaccination er 3½ måned. Beregninger har vist, at hvis man kan undgå den forsinkelse og vaccinere børnene til tiden, vil man på årsplan kunne forebygge 20 kighostetilfælde blandt børn under 1 år. Da kighoste er en meget alvorlig sygdom for børn under 1 år, som ofte kræver hospitalsindlæggelse, er det vigtigt, at sygdommen så vidt muligt forebygges.

Og her kan sundhedsplejersker spille en central rolle som vaccinationsambassadører. I kan minde forældre om at bestille tid til vaccination, gøre opmærksom på relevansen af vaccination til tiden og dermed være med til at sikre, at børnene er bedst muligt beskyttet mod de sygdomme, der vaccineres mod i børnevaccinationsprogrammet. Til hver uddannelsesdag er der plads til to sundhedsplejersker fra hver kommune i regionen, så vi håber, at enkelte sundhedsplejersker fra samtlige af landets kommuner har lyst til at deltage i uddannelsesdagen og blive vaccinationsambassadører for Det danske børnevaccinationsprogram og efterfølgende give deres viden videre til de andre sundhedsplejersker i kommunen.

Du kan læse mere om børnevaccinationsprogrammet og indsatsen på www.boernevaccination.dk.

Indsatsen er en del af Finansloven 2019, hvor der er afsat 1,4 mio. kr. i bloktilskud til kommunerne i 2019 og derefter 4,4 mio. kr. årligt.

Om forfatteren

Nanna Svejborg er kandidat i Folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet i 2019. Siden 2017 har hun arbejdet i Sundhedsstyrelsen, primært med smitsomme sygdomme og lægers videreuddannelse. Nanna Svejborg er projektleder for Sundhedsstyrelsens indsats om sundhedsplejersker som vaccinationsambassadører

Fakta

Datoer for efteruddannelsesdage i 2020 er følgende, i tidsrummet kl. 11.30-16, og tilmelding kan ske til Nanna Svejborg (nasv@sst.dk):

Region Midt: onsdag d. 10. juni, Aarhus
Region Nord: torsdag d. 11. juni, Aalborg
Region Syddanmark: tirsdag d. 8. september, Odense
Region Sjælland: tirsdag d. 15. september, Roskilde
Region Hovedstaden: onsdag d. 16. september, København

Mest læste artikler

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Bliv medlem

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Log ind

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus vitae convallis.