Hjem » Artikler »Stop HPV – Stop livmoderhals-kræft

Forfatter: Stine Ulendorf Jacobsen, projektleder for sundhedsstyrelsens informationsindsats for at øge tilslutningen til HPV-vaccination
Fotograf: Colourbox, privat
Magasin: Sundhedsplejersken 3 2017
Udgivet: 22. juni 2017

Stop HPV – Stop livmoderhals-kræft

Sundhedsstyrelsen, Lægeforeningen og Kræftens Bekæmpelse lancerer HPV-informationsindsats – og vi har brug for jeres hjælp

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at piger bliver vaccineret mod HPV, når de fylder 12 år. Det har vi gjort siden 2009, hvor vaccinen blev en del af det danske børnevaccinationsprogram.

Vaccinen kom godt fra start – hele 92% af piger født i år 2000 fik således første stik, mens 79% af samme årgang afsluttede vaccinationsserien. Til vores store bekymring er tilslutningen imidlertid dalet betragteligt de seneste år. For årgang 2003, som ifølge anbefalingerne gerne skulle have taget imod tilbuddet i løbet af 2016, er dækningen 50% for første dosis, og forsvindende 17% af pigerne har fået sidste stik (tal pr. 4. maj).

Noget tyder på, at vi i den omfattende mediedebat, der har været de seneste år, ikke er trængt tilstrækkeligt overbevisende igennem med vores budskab om, hvorfor det er vigtigt at lade sig vaccinere og er lykkedes med at overvinde

Udvalgte konklusioner fra undersøgelsen

34%
af de adspurgte forældre til piger mellem 10 og 14 år er i tvivl om, hvorvidt deres datter skal vaccineres. Mange forældre, der er i tvivl, har ikke fravalgt HPV-vaccination af deres døtre – men udskudt beslutningen, mens de afventer mere information.

De bekymrende dækningstal 

92%
af pigerne født i år 2000 fik første HPV-stik.

79%
fik dem alle.

50%
af pigerne i årgang 2003 fik første dosis. Kun 17% er færdigvaccineret (tal pr. 4. maj)

For at komme nærmere et svar på, hvad der skal til for at komme tvivlen til livs, fik vi hen over sidste sommer udarbejdet en detaljeret analyse, der kiggede på, hvad forældre tænker om HPV-vaccination af deres døtre, og hvad de behøver for at kunne komme videre i beslutningsprocessen, hvis de endnu ikke har besluttet sig.

Analysen viste heldigvis, at der er meget at hente. Mange forældre – over en tredjedel – angiver, at de stadig er i tvivl. Og er man i tvivl, kan man rykkes. Men med hvad? Mange synes ikke, at de ved nok om fordele og ulemper til at træffe et valg og vælger derfor at vente, til ny viden kan klæde dem bedre på.

Vores klare budskab er, at den efterspurgte viden er der – vi skal bare være bedre til at formidle den, og vi skal have den spredt langt bredere ud end hidtil. Derfor har vi i Sundhedsstyrelsen indgået et partnerskab med Lægeforeningen og Kræftens Bekæmpelse om at tilrettelægge en indsats. Indsatsen skal formidle, at vi i hvert fald ikke er i tvivl: At blive vaccineret mod HPV for at forebygge livmoderhalskræft er det rigtige valg – og det er vigtigt at træffe i tide, før pigerne begynder at dyrke sex.

Et bredt netværk af organisationer bakker op om indsatsen. De deler alle vores ambition om, at flere forældre og piger skal tage imod tilbuddet om at forebygge livmoderhalskæft og takke ja til HPV-vaccination – her er også Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker repræsenteret. Tanken er, at vi med netværket kan vise, at vi er mange, der støtter op om indsatsen og dens budskab om at blive vaccineret.

Indsatsens omdrejningspunkt er en facebook- og en hjemmeside. På hjemmesiden kan man altid finde opdaterede tal, nye undersøgelser og links til yderligere viden – både som forælder, ung pige og sundhedsprofessionel. På Facebooksiden skal man kunne komme i dialog med forældrene og pigerne, og de skal kunne stille spørgsmål. Forældrene skal i dialogen mødes med forståelse for, at nogen er kommet i tvivl på baggrund af den megen debat, der har været i medierne om HPV-vaccination, men samtidig vil vi formidle, hvorfor det er så vigtigt at nedsætte risikoen for livmoderhalskræft og blive HPV-vaccineret, og at vaccinen er sikker. Desuden har vi gjort en del ud af at beskrive bivirkningerne ved vaccinen.

En anden væsentlig del af indsatsen er materiale udviklet til brug for sundhedsprofessionelle, både i almen praksis og kommunalt. Som sundhedsplejersker har I allerede en vigtig vejledende rolle i forhold til forældres spørgsmål om de børnevaccinationer, Sundhedsstyrelsen anbefaler til småbørn. Blandt de sundhedsplejersker, vi har samarbejdet med i forbindelse med den kommende indsats, møder vi et enormt engagement og en stor velvilje til at have samme nøglefunktion, når det handler om HPV-vaccination – også selvom relationerne og kontaktpunkterne er anderledes, når pigerne er blevet 12 år. Både I og vi har en ambition om, at I kan gøre en forskel og møde forældrene med den faglighed og de fakta om HPV-vaccination, de efterspørger. Derfor vil vi gerne klæde jer bedst muligt på til at tage snakken. For nuværende med et faktaark (referencer kan I finde online på stophpv.dk), senere med tips til en god samtale med forældre (kommer til at ligge på samme hjemmeside).

I efteråret tager vi et lille hold fra Sundhedsstyrelsen på tur i landet – forventningen er et stop i hver region, hvor vi en eftermiddag inviterer sundhedsprofessionelle som jer til en informations-eftermiddag og workshop om HPV- vaccination. Information om tilmelding vil komme til at ligge på www.stophpv.dk.

Derudover sender vi som inspiration et brev ud til landets kommuner med forslag til, hvordan sundhedsplejen kan bidrage til at formidle information om HPV-vaccination til forældre og unge piger. Vi foreslår blandt andet:

·         Brug forældreintra til at informere forældre

·         Invitér forældrene til dialogmøder på skolen

·         Tal med pigerne om HPV-vaccination, når I ser dem i mellemtrinnet eller ved udskoling og opfordre dem til at tage snakken i hjemmet

Vi håber, at vi kan bidrage til, at I har mod på og lyst til at tage en snak om HPV-vaccination med forældre, og vi hører meget gerne fra jer, hvis I har forslag til yderligere elementer i indsatsen, eller hvis I synes, noget kan gøres bedre.

Mest læste artikler

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Bliv medlem

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Log ind

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus vitae convallis.