Ind- og udskolingsundersøgelserne – debat

Lovforslag om ind- og udskoling

Artikel i Sygeplejersken

Sundhedsplejersker skal erstatte skolelæger er overskriften og her er et par citater:

“Lovgivningen har forudsat, at det er læger, der laver forebyggende helbredsundersøgelser af børn i folkeskolen. Nu er vi nået derhen, at jeg vil stille et forlag om, at vi simpelthen ophæver det krav og siger, det hører fortiden til.” siger indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til Sygeplejersken:

Formand for Fagligt Selskab for sundhedsplejersker, Susanne Hede, er tilfreds med ministerens forestående lovændring:

“Vi er rede til at påtage os opgaven med at varetage det rutinemæssige sundhedstjek af skoleelever ved indskoling og udskoling,” siger formanden, men understreger, at det er en ekstra opgave for sundhedsplejerskerne, og med den ekstra opgave bør følge en bevilling med tilsvarende normeringer.

28. november 2007

Formålet med denne side er, at samle indlæg fra denne debat her, så landet sundhedsplejersker kan orientere sig. Det vil være dejligt, hvis mange flere sundhedsplejersker vil deltage i debatten og skrive indlæg i pressen. Vi vil også gerne bringe evt. indlæg her.

Debatten er et resultat af Regeringens Kvalitetsreform, hvor der findes et afsnit som beskriver et lovforslag, hvor det gøres frivilligt for landet kommuner, om ind- og udskolingsundersøgelserne i skolesundhedstjenesten skal foretages af en læge. Denne opgave foreslås lalternativt øst af en sundhedsplejerske.

Der er ikke tale om, at sundhedsplejerskerne skal lave lægearbejde. Sundhedsplejerskerne skal lave screeninger af børnene samt en sundhedssamtale. De skal samarbejde med barnets egen læge ved behov.

Forslaget i Kvalitetsreformen er opstået på baggrund af mange års lægemangel, samt med reference til dispensationsordninger. Det er ikke et forslag, der kommer fra sundhedsplejerskerne selv, men vi er parate til at være en del af denne løsning.

Indholdet i de forskellige indlæg er ikke nødvendigvis udtryk for Bestyrelsens holdning eller for alle medlemmernes holdninger.

Opdatering 4. juni 2008

Efter et langt forår med livlig debat omkring børns sundhed og fremtiden for denne i forhold til om læger eller sundhedsplejersker undersøger dem, er det nu endeligt sådan, at 3. behandling af lovforslaget vedr. kommunernes valgfrihed til at lade sundhedsplejersker foretage screeninger, kommer op i Folketinget inden sommerferien, formentlig 10. juni.

Susanne Hede
Formand


Vedr. lovforslag vedtaget den 12. Juni 2008

Sundhedsplejersker får lov til at lave skoleundersøgelser

Folketinget har vedtaget, at sundhedsplejersker kan varetage skoleundersøgelser.
Et flertal i Folketinget vedtog torsdag den 12. juni en ændring til Sundhedsloven, som betyder, at sundhedsplejersker fremover kan varetage de lovpligtige ind- og udskolingsundersøgelser af skolebørn. Dansk Sygeplejeråds formand, Connie Kruckow, siger i den forbindelse:

”Det er en rigtig god nyhed for børnene og deres forældre. Dansk Sygeplejeråd har hele tiden anbefalet denne lovændring, fordi det sikrer, at alle børn fremover kan få de skoleundersøgelser, de har krav på. Det får børnene nemlig ikke i dag, fordi der ikke er læger nok til at løse opgaven. Derfor er det et meget væsentligt skridt for børnesundheden.”

Samtidig mener Dansk Sygeplejeråd, at der er også god grund til at rose regeringen og sundhedsministeren samt Dansk Folkeparti for at stå fast på trods af den voldsomme kampagne, som visse grupper blandt lægerne har ført.

Som opfølgning på vedtagelsen af lovændringen skal sundhedsplejerskeuddannelsen revideres, så sundhedsplejerskerne gennem deres uddannelse yderligere styrkes til at tage sig af udsatte børn.

”Vi forventer at revisionen af uddannelsen går i gang hurtigt muligt, så kommende sundhedsplejersker hurtigt kan blive optaget på uddannelsen”, siger Connie Kruckow.