Spring til hovedindhold

Fedt for fight – Århus Kommunes telefonrådgivning

– rådgivning om overvægt, kost og bevægelse til børn og unge, samt deres forældre. Ordningen var en del af projekt “Århus har en fed plan” og blev startskuddet til det nuværende behandlingstilbud.

Sundhedsplejen i Århus Kommune åbnede den 2. november 2006 en ny telefonrådgivning, hvor en sundhedsplejerske svarer på spørgsmål om børn og overvægt. Børn og unge som føler sig for store var velkomne til at ringe og få et godt råd om, hvordan de kommer i gang med at tabe sig. Børnenes forældre var også velkomne til at ringe. Desuden kan kommunale kollegaer både monofaglige og tværfaglige få opdateret viden inden for området.

Fedt for fight” kunne træffes på tlf. 70 20 80 08 eller SMS FEDT til 20 71 80 08, ordningen var åben hver torsdag kl. 16 – 18. Evalueringen af ordningen viser, at de forældre og børn, som har benyttet telefonrådgivningen, har fået nyttig viden, og har udtrykt stor tilfredshed. Der var dog for få, som benyttede sig af muligheden, og derfor er den nu lukket.

Fedt for Fight – skolestarter

Århus Kommunes telefonlinje ”Fedt for Fight” var et led i Sundhedsafdelingens samlede ”strategi til forebyggelse og behandling af overvægt blandt børn og unge”. Telefonlinjen var desuden en del af et større projekt “Århus har en fed plan” støttet af Satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen.

Et nyt tiltag i projektet er, Fedt for Fight – skolestarter:
Alle børn i 0. klasse som har et alderssvarende BMI over 30 (def. på svær overvægt) tilbydes deltagelse i behandlingstilbuddet. Indholdet består af flere mulige dele – det vigtigste er dog, at der lægges en individuel plan for hvert barn og dets familie.
Specialist sundhedsplejersker besøger familien i hjemmet i alt 4 gange:

  1. besøg en Mindmap udarbejdes sammen med barn og forældre
  2. besøg en individuel handleplan udarbejdes sammen med familien og på baggrund af Mindmappens indhold.
  3. besøg opfølgning på handleplanen, skal planen ændres, hvordan trives barnet i de nye muligheder?
  4. besøg afslutnings aftaler, hvor overgang til skolesundhedsplejersken aftales

Mulighederne er derefter deltagelse i

  • Leg og bevægelse i DGI Huset (2 timers leg med fuld fart på)
  • Forældregruppe i DGI Huset mens børnene er i bevægelse
  • Henvisning til diætetist
  • Samarbejde med familiens egen læge omkring evt. helbredsproblemer
  • Andet, som er relevant for netop dette barn

Behandlingstilbuddet er under evaluering, en konference afholdes 8. december 2009.
Projektet skal implementeres i daglig drift, med de korrektioner, der bliver relevante efter evalueringen.

Projektleder: Henriette Hansen og Susanne Hede, Videncenter for Sundhed og Trivsel, Børn og Unge, Århus Kommune