Spring til hovedindhold

Børn og overvægt

Børn og overvægt er et aktuelt emne. Til stadighed vises der gode resultater i diverse projekter, alligevel er tendensen, at flere og flere børn og unge bliver overvægtige. De spiser for fedt, for sødt, for meget og de bevæger sig for lidt i det daglige. Undersøgelser har vist, at gennem de sidste 10 – 15 år, er der sket en polarisering af det fysiske aktivitetsnivau således der er blevet større forskel mellem børn med den beste og den dårligste kondition.

Sundhedsstyrelsens undersøgelse, der belyser de unges livsstil og sundhedsvaner viser, at op til to trediedele af de 11 – 15 årige ikke lever op til sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring fysisk aktivitet. Samtidig ses, at drenge er mere aktive end pigerne. Over halvdelen af alle børn vil egentlig gerne bevæge sig mere end de gør, Der er derfor et stort sundhedspotentiale i at gøre børnene mere fysisk aktive.

Dette er et komplekst og mangesidet emnet, og du vil finde nogle forskellige indgange til emnet her.

Tyndt behandlingstilbud til overvægtige barn

I forbindelse med en ikke endnu offentliggjort doktorgrad fra Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet har Tidsskriftet Sykepleien (Norge) lavet en artikel, hvor Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker udtaler os sammen med sygeplejersker og helsesøstre fra Norge. Tynt behandlingstilbud til overvektige barn Forfatter: Ingrid Kvitrud Fotograf: Nick White/DPA/NTB scanpix Publiseret hos Tidsskriftet Sykepleien 24.1.2017

Er du for Sød?

Materialerne fra projekt ’Er du for sød?’ er nu tilgængelige og klar til gratis download på projektets hjemmeside. De kan findes her www.erduforsoed.dk   Materialerne er opdateret efter de nye officielle kostråd – godt for sundhed og klima.     Sarah Jegsmark Gibbons Videnskabelig assistent Mob. 51 15 73 77 sajegi@food.dtu.dk Kemitorvet Bygning 201 2800 Kgs. […]

Børn og unge – fysisk aktivitet – fitness og sundhed

Rapport om børn og fedme udarbejdet af Sundhedsstyrelsen Rapporten sætter fokus på at belyse betydningen af at være fysisk aktiv i børne- og ungdomsårene. Der ses på omfanget af fysisk aktivitet blandt unge i dag sammenlignet med tidligere og der sættes fokus på betydning af fysisk præstation i perioden op tll den voksne alder. Rapporten […]

Altomkost

Hjemmesiden www.altomkost.dk udarbejdet under fødevarestyrelsen. På siden kan du hente viden om mad i hjemmet, på arbejde og i skole / institutioner. Du kan teste din egen viden om kost, få vejledning om motion og hente opskrifter på hverdagsmad, weekend, madpakker mm. Du kan bl.a. hente den store digitale kogebog, opskrifter fra hjerteforeningen og fiskeopskrifter […]

Fedt for fight – Århus Kommunes telefonrådgivning

– rådgivning om overvægt, kost og bevægelse til børn og unge, samt deres forældre. Ordningen var en del af projekt “Århus har en fed plan” og blev startskuddet til det nuværende behandlingstilbud. Sundhedsplejen i Århus Kommune åbnede den 2. november 2006 en ny telefonrådgivning, hvor en sundhedsplejerske svarer på spørgsmål om børn og overvægt. Børn […]

Overvægtige førskolebørn

Praktiserende læger får nyt værktøj til behandling af overvægtige førskolebørn Læs på Sundhedsstyrelsens hjemmeside under forebyggelse en klinisk vejledning, Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn, der skal støtte de praktiserende læger og praksispersonalet i arbejdet med opsporing og behandling af overvægt og fedme hos førskolebørn. Den er udarbejdet af Dansk Selskab for Almen Medicin […]