Spring til hovedindhold

Børn og overvægt

Børn og overvægt er et aktuelt emne. Til stadighed vises der gode resultater i diverse projekter, alligevel er tendensen, at flere og flere børn og unge bliver overvægtige. De spiser for fedt, for sødt, for meget og de bevæger sig for lidt i det daglige. Undersøgelser har vist, at gennem de sidste 10 – 15 år, er der sket en polarisering af det fysiske aktivitetsnivau således der er blevet større forskel mellem børn med den beste og den dårligste kondition.

Sundhedsstyrelsens undersøgelse, der belyser de unges livsstil og sundhedsvaner viser, at op til to trediedele af de 11 – 15 årige ikke lever op til sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring fysisk aktivitet. Samtidig ses, at drenge er mere aktive end pigerne. Over halvdelen af alle børn vil egentlig gerne bevæge sig mere end de gør, Der er derfor et stort sundhedspotentiale i at gøre børnene mere fysisk aktive.

Dette er et komplekst og mangesidet emnet, og du vil finde nogle forskellige indgange til emnet her.

Er du for Sød?

Materialerne fra projekt ’Er du for sød?’ er nu tilgængelige og klar til gratis download på projektets hjemmeside. De kan findes her www.erduforsoed.dk   Materialerne er opdateret efter de nye officielle kostråd – godt for sundhed og klima.     Sarah Jegsmark Gibbons Videnskabelig assistent Mob. 51 15 73 77 sajegi@food.dtu.dk Kemitorvet Bygning 201 2800 Kgs. […]

Forebyggelse af overvægt hos børn og unge

– Vi skal først forstå årsager, konsekvenser og sammenhænge, før vi kan forebygge effektivt Op mod hvert femte barn eller ung i Danmark lever med overvægt eller svær overvægt. Siden 1970’erne har vi set en stigning, som dog ser ud til at være stagneret de sidste to årtier. I denne artikel kigger vi nærmere på […]

Livsstils­intervention ved svær overvægt – Sundhedsstyrelsen

Livsstils­intervention ved svær overvægt Anbefalinger for tilbud til børn og voksne ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 04 MAR 2021 Disse anbefalinger vedrører tilbud om livsstilsintervention ved svær overvægt hos børn og voksne. Anbefalingerne er målrettet kommuner, der ønsker at kvalificere deres indsats og tilbud på området. Anbefalingerne kan anvendes af sundhedsfaglige ledere, planlæggere og sundhedspersoner, der varetager opgaver omkring […]

Børn og unge – fysisk aktivitet – fitness og sundhed

Rapport om børn og fedme udarbejdet af Sundhedsstyrelsen Rapporten sætter fokus på at belyse betydningen af at være fysisk aktiv i børne- og ungdomsårene. Der ses på omfanget af fysisk aktivitet blandt unge i dag sammenlignet med tidligere og der sættes fokus på betydning af fysisk præstation i perioden op tll den voksne alder. Rapporten […]

Altomkost

Hjemmesiden www.altomkost.dk udarbejdet under fødevarestyrelsen. På siden kan du hente viden om mad i hjemmet, på arbejde og i skole / institutioner. Du kan teste din egen viden om kost, få vejledning om motion og hente opskrifter på hverdagsmad, weekend, madpakker mm. Du kan bl.a. hente den store digitale kogebog, opskrifter fra hjerteforeningen og fiskeopskrifter […]

Overvægtige førskolebørn

Praktiserende læger får nyt værktøj til behandling af overvægtige førskolebørn Læs på Sundhedsstyrelsens hjemmeside under forebyggelse en klinisk vejledning, Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn, der skal støtte de praktiserende læger og praksispersonalet i arbejdet med opsporing og behandling af overvægt og fedme hos førskolebørn. Den er udarbejdet af Dansk Selskab for Almen Medicin […]