Hjem » Artikler »Overgangen fra hjem til daginstitution

Forfatter: Rikke Bentsen og Winnie Damgaard-Iversen, sundhedsplejersker VVK Københavns Kommune
Fotograf: Adobe Stock, Privat
Magasin: Sundhedsplejersken 1 2019
Udgivet: 06. februar 2019

Overgangen fra hjem til daginstitution

Et projekt i Københavns kommune opstartet i 2017. Projektet er et konkret bud på, hvordan vi tværfagligt kan understøtte overgangen fra hjem til daginstitution. I projektet har vi udviklet og afprøvet en ny model for indkøring af vuggestuebørn, hvor forældre tilbydes hjemmebesøg forud for opstart i vuggestuen og en opfølgningssamtale en måned efter.

“Sarah fortæller, at fødslen af Jonas har været hård, og at hun i tiden efter fødslen havde en meget svær periode. Hun har haft mange bekymringer for Jonas, og det er svært at skabe struktur og rytme i hverdagen. Hun er bekymret for at skulle aflevere Jonas i vuggestuen, for hvordan han vil reagere, og om hvordan pædagogerne kan og har tid til at trøste ham.“

Ovenstående fortælling rammesætter overgangen fra hjem til daginstitution, som den kan foregå i det projekt, vi som sundhedsplejersker er en del af i samarbejde med en institution i Valby/ Vesterbro/Kgs. Enghave i Københavns kommune.

Vi har længe været optaget af, hvordan vi som sundhedsplejersker kan spille ind i det tværfaglige felt i samarbejdet med institutioner ved overgangen fra hjem til daginstitution.

Vi har i samarbejde med en daginstitution udviklet et projekt, som har til formål at skabe sammenhæng og øget tryghed i overgangen fra hjem til institution.

Projektet er et konkret bud på, hvordan vi tværfagligt kan understøtte overgangen fra hjem til daginstitution. I projektet har vi udviklet og afprøvet en ny model for indkøring af vuggestuebørn, hvor forældre tilbydes hjemmebesøg forud for opstart i vuggestuen og en opfølgningssamtale en måned efter. I hjemmebesøget møder vi barn og forældre i en tryg ramme, og det unikke ved besøget er, at det giver plads til familiens fortælling, og derved kan det bygge bro mellem hjem og daginstitution, så forældrenes rolle som ligeværdig ressource i deres børns udvikling og trivsel i daginstitutionen styrkes, og dermed understøttes kontinuiteten i det enkelte barns læring og trivsel.

Ideen til projektet opstod i 2016 i et tværfagligt forum, kaldet ressourceteamet. Projektet udsprang af en nysgerrighed på, hvad det betyder for børns trivsel og udvikling, at sundhedsplejerske og pædagog arbejder tværprofessionelt med udgangspunkt i familiens unikke fortælling om barnet. Vores nysgerrighed opstod på baggrund af vores erfaringer med overgangssamtaler, hvor introduktionen til vuggestuen var omdrejningspunkt for samtalen, og vi oplevede, at familiens ressourcer og fortælling ikke kom til udtryk.

Projektets deltagere er pædagoger fra en integreret institution med tre vuggestuegrupper, der modtager sociale normeringer, og vi som sundhedsplejersker, der er tilknyttet institutionens ressourceteam, Det vil sige, at det er os, der deltager i overgangssamtalen og ikke den sundhedsplejerske, der har været tilknyttet familien. Denne model er valgt, da vi som sundhedsplejersker tilknyttet ressourceteamet har kendskab til institutionen og kan understøtte den pædagogiske praksis.

Fra 1. januar 2017 er alle nye familier i institutionen tilbudt overgangssamtale i hjemmet, størstedelen har ønsket tilbuddet. Projektet er i tråd med program “Tidlig indsats” i Københavns kommune, hvor der i 2017-2019 fokuseres på den tidlige indsats, og på at skabe sammenhæng og tryghed for børn og forældre i overgangen fra hjem til daginstitution.

Modellen for opstart i institutionen er, at alle familier får tilbud om et hjemme-besøg med deltagelse af pædagog og sundhedsplejerske 14 dage før opstart. Forældrene tilbydes opfølgningssamtale i vuggestuen efter en måned, hvor pædagog deltager og sundhedsplejerske efter behov.

I selve besøget er der fokus på familiens fortælling i forhold til emnerne: Tiden efter fødslen, kost, søvn/trøst, barnets udvikling, sprog, dagligdag hjemme og i vuggestue samt forventninger til samarbejdet.

Som sundhedsplejersker besøger vi mange forskellige familier. En af sundhedsplejens spidskompetencer er, at vi på en og samme tid kan træde ind i et hvilket som helst hjem og både være gæst og samtidigt på meget kort tid opbygge den tillid, der skaber basis for samtalen om de personlige og måske svære emner i familiens liv.

Det har derfor været naturligt, at det er os som sundhedsplejersker, der indleder og har den faciliterende rolle i besøget. Det er vigtigt i samtalen at give forældrene plads og i høj grad tryghed til at fortælle om dem og deres barn, hvordan er deres liv som familie, hvad har betydning for dem – og er der noget særligt, som familien gerne vil fortælle.

Ved nogle samtaler er der blevet henvist til andre faggrupper fra den tværfaglige support eller til familiens egen sundhedsplejerske ved behov for yderligere opfølgning som for eksempel støtte til at skabe struktur i hverdagen.

I en forældreevaluering gennemført efter projektets første halve år er forældrenes vurdering af samtalerne generelt positiv. Tiden efter fødslen scores lavest af forældrene, hvilket vi vurderer, er et naturligt svar, da barnet nu skal til at starte i institutionen. Alle forældre vurderer, at det har været relevant for opstarten at drøfte forventninger mellem forældrene og pædagoger. Emnerne søvn, barnets udvikling og dagligdagen i hjem/vuggestue har desuden været meget relevante for forældrene.

Centrale pointer fra projektet:

  • Tilbuddet om hjemmebesøg inden vuggestuestart er vigtig og relevant. Pædagogerne har fået et langt bedre kendskab til barn og familie, det styrker det efterfølgende samarbejde om barnets udvikling og trivsel.
  • Det har givet en særlig opmærksomhed på opstarten i vuggestuen for familier med deres første barn, familier med anden etnisk baggrund end dansk og enlige forældre.
  • Sundhedsplejerske og pædagog supplerer hinandens fagligheder, og det skaber en ligeværdig tilgang til familien.

Igennem processen er vi blevet klogere på, at det særlige ved hjemmebesøgene i projektet er, at det er en fælles tværprofessionel opgave, pædagogerne i institutionen har erfaring og kompetencer i samarbejdet med forældre i institutionen, og som sundhedsplejerske har vi erfaring med at være i relation med børn og forældre i hjemmet og sammen med forældrene finde løsninger på udfordringer, som de kan have.

Det er væsentligt, at vi som sundhedsplejersker og pædagoger har en fælles forståelse og fælles afsæt i, hvad formålet med samarbejdet er, og at der forud for besøget har fundet en gensidig rolleafklaring sted. En gensidig respekt og transparens for hinandens forskellige kompetencer og fagforståelser er med til at skabe en løsningsfokuseret tilgang i overgangen fra hjem til daginstitution.

Mest læste artikler

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Bliv medlem

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Log ind

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus vitae convallis.