Spring til hovedindhold

Legatansøgning

Betingelser for at søge legat

Ansøgningen er personlig, og du skal kunne dokumentere dit medlemskab for de seneste 12 måneder (dvs. 2 indbetalte kontingenter), før tildeling af et legat kan komme i betragtning. Før du søger legatet skal evt. økonomisk tilskud fra anden side (f.eks. egen arbejdsgiver) være afklaret, og resultatet forelægges i ansøgningen.

Legatmodtagere forpligtiger sig til og dele deres viden og oplevelser med andre sundhedsplejersker senest 2 måneder efter konferencen, studieopholdet eller projektet er afsluttet. Artiklen/indlægget sendes til redaktionen til redaktoer@mediegruppen.net Artiklen bliver herefter delt enten på vores hjemmeside eller i fagbladet Sundhedsplejersken.

Det ansøgte kursus / konference mv. skal være afholdt inden næste legatperiode – Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker uddeler legater til medlemmer to gange årligt i januar og august måned.

Ansøgere der aktivt deltager i en konference, eksempelvis med en abstract eller en poster, vil blive foretrukket frem for deltagelse alene.

Når legatskemaet er udfyldt korrekt, tryk send og du modtager en automatisk svarmail. Legatansøgningen er ikke modtaget, hvis du ikke får svarmail.