Spring til hovedindhold

Nordisk samarbejde

NoSB

NoSB er et samarbejde mellem de skandinaviske sundhedsplejersker og børnesygeplejersker.

Formålet at give kundskaber og øge kvalifikationsniveauet for sundhedsplejersker og sygeplejersker, der arbejder inden for forebyggelse, sundhedsfremme og behandling af børn og unge og deres familier. Samarbejdet er et forum for faglig diskussion på det sundhedsfremmende og forebyggende område. Formålet er også at skabe et netværk for uddannelse, forskning og udvikling mellem de nordiske lande.

Nuværende medlemslande er:
Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island Færøerne og Grønland.

Hvert år inviteres repræsentanter for landene til et samarbejdsmøde, hvor aktuelle emner drøftes.

NoSB – Samarbeidsavtale 2014

Læs mere på NoSB´s Facebook

Om sundhedsplejersker på Færøerne og i Grønland

På Færøerne er der 30 aktive sundhedsplejersker og 40 uddannede. I Grønland er der 20 normerede stillinger som sundhedsplejersker, heraf er godt 5 etniske grønlændere.

På Nordisk Samarbejdsmøde i september måned 2009 (NOSB) fortalte Klara Thorsen om arbejdet i Grønland, hvor sundhedsplejersker fra Grønland arbejder side om side med sundhedsplejersker fra Danmark. Dette er bragt i fagbladet Sundhedsplejersken.

lyssna_til_barnen

NoSB – Nordiskt samarbete för sjuksköterskor som arbetar med barn arrangerar en nordisk kongress för sjuksköterskor som arbetar med barn. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor, Riksföreningen för skolsköterskor och Distriktssköterskeföreningen är ansvariga för kongressen, vars tema är ”Lyssna till barnen”.

 

Konferencen blev afholdt på Holmenkollen Park Hotel Rica i Oslo den 22. og 23. september 2011.

Årets tema: Barn og unges helsenormalitet og utfordringer.

Konferencen er arrangeret af NoSB (nordisk samarbejde for sygeplejersker, der arbejder med børn og unge). Dette er et fagligt samarbejde mellem børnesygeplejersker, helsesøstre, distriktssygeplejersker og sundhedsplejersker i Danmark, Norge, Sverige, Grønland, Island og Færøerne. Finland er også på vej ind i samarbejdet. Programmet er blevet udviklet af en nordisk program komite. Fra Norge er Barnesykepleierforbundet og Landsgruppen av helsesøstre i Norsk Sykepleierforbund medlemmer, og har arrangøransvaret for denne konference.

Konferencen blev afholdt i København den 3. og 4. oktober i flot efterårssolskin.

Årets tema: sygeplejersker der arbejder med børn.

Der var både underholdning og faglige input på konferencen, som blev holdt i DGIbyen i København.

Bestyrelsen har modtaget et resumé fra “projekt mor og barn på vej”. Projektet er søsat i Kolding, læs resumé her