Spring til hovedindhold

Landskonference for Sundhedsplejersker

Landskonferencen er det største årlige samlingspunktet for sundhedsplejersker fra hele landet. Tilslutning og forventninger til denne begivenhed er store.

Prisen Årets Sundhedsplejerske uddeles hvert år på Landskonferencen. Du finder en særskilt omtale af dette emne under menuen af samme navn.

Generalforsamling for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker finder hvert år sted i forbindelse med Landskonferencen. Formandens beretning og referat fra generalforsamlingen findes på siden der omtaler Landskonferencen.

Prisen Årets Sundhedsplejerske

Når vi har  oplægsholdernes præsentation vil de blive lagt ind og bliver markeret som link 

Oplæg mandag d. 8. maj

 

Søvn og søvnforstyrrelser hos børn
Allan Hvolby, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri., Ph.d.

Sundhedsplejersker og digital hjælp til skilsmissefamilier
Søren Sander, psykolog & PhD
Line Hartvig Rasch, kunde- og implementeringschef
Begge fra Samarbejde efter Skilsmisse (SES)

Forløbsbeskrivelse om børn og unge med komplekse funktionsnedsættelser som følge
af prænatal eksponering for rusmidler og /eller afhængighedsskabende medicin
Helle Rotbøll Randløv, fuldmægtig i National koordination – Socialstyrelsen
Mirjam Gismervik , specialkonsulent i VISO – Socialstyrelsen

Faglige sessioner

FIF til fødsel og forældreskab (FIF) – fremtidens fødsels- og forældreforberedelse?
Tine Jerris, centerleder i CEFO, kandidat i kommunikation og biologi
Camilla Gohr
Børn for Børn – Børns betydning for hinanden i overgangen fra hjem til dagtilbud og
betydningen af det tværprofessionelle samarbejde om barnet og med forældrene
Susanne Klit Sørensen, lektor, uddannelsesansvarlig for Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske
Unge og spiseforstyrrelser
Sidsel Skovbjerg, psykolog i Foreningen Spiseforstyrrelser og selvskade
Mere barsel til far – til gavn for barnet
Signe Bohm, programchef, Egmont Fonden
Liv Fisker, programchef, Egmont Fonden

Oplæg tirsdag d. 9. maj

 

Nyt fra Sundhedsstyrelsen

Ny vejledning på vej – En lang proces……
Annette Poulsen, sundhedsplejerske, MSP, Sundhedsstyrelsen

Sundheds-kompetence
En vej til mere lighed i sundhed
Marianne Albagaard, sundhedsplejerske, Sundhedsstyrelsen

EN AF OS – En indsats for afstigmatisering af psykiske lidelser
Anja Kare Vedelsby, programleder EN AF OS – landsindsatsen for afstigmatisering
Torben Nielsen

Hvilken plads tilbydes fædre til for tidligt fødte børn i en familie-centreret kontekst?
Anne Brødsgaard Madsen, Professor, PhD, MPH, sundhedsplejerske, RN
Børne- og Ungeafdelingen & Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Amager Hvidovre Hospital, & Sygepleje
og Sundhed, Institut for Folkesundhed, HEALTH, Aarhus Universitet – Campus Emdrup

Hvad er lykken? — ingen slides 
Svend Brinkmann, professor i psykologi, forfatter og foredragsholder

Fattigdom og andre belastende begivenheder i barndommen Anne-Marie Nybo Andersen, Professor,PLfor the Danish National Birth Cohort

Ungdommens seksualitet i et tværkulturelt perspektiv v. Negin Jafaar, gynækolog og master stud. i sexologi – Ingen slides

Vejning af skolebørnene – skal vi forsat det?  v. Berit Lilienthal Heitmann, Professor, forskningschef, Enheden for Epidemiologisk Kostforskning.

Faglige Sessioner:

Faglighed og styring  Randersprojektet  Faglighed og styring –kvalificering og organisering af fagprofessionel dømmekraft v. Ph.d. Marie Østergaard Møller

Joanna Huset v. Jette Wilhelmsen , leder af Joanna Huset

Når store børn bliver små v. Egmontfonden Signe Bohm

Ung Mod Et unikt tilbud i Danmark v. Sofie H Andersen, psykolog og ungerådgiver, Azizi Shabnam, Jordemor og sexolog – Christina Hansen, socialrådgiver og koordinator

Nyt fra Sundhedsstyrelsen v. Annette Poulsen

Skyggebørn søskende til fysisk eller handicappede børn  v. Jes Dige – psykolog

Fostrets og fødslens psykologi Barndommen og forældreskabet begynder ved undfangelsen.
v. Henrik Dybvad Larsen psykolog

Børns Hjerner – ANGST Sundhedsplejesker  03-05-2022 v. Peter Lund Madsen, Hjerneforsker

At bruge viden om resiliens i Sundhedsplejen, Psykolog PHD Ida Skytte Jakobsen

Transkønnede børn, Psykolog Rikke Pristed

Familierne før og nu, Lektor PHD Sine Grumløse og Lektor PHD Anja Marschall

Workshops:

 1. Familier der anvender rugmødre, Formand for foreningen DARE Mikkel Raahede Ingen slides
 2. At forebygge stres og nedstemthed hos ungdommen, Associate Professor Pernilla Gamy
 3. Når det lille barn ikke vil sove, Sovende børn Mia Bjørnfort og Mette- sophie Lassen
 4. Medfødte alkoholskader og neonatale abstinenser, LægePHD stipendiat  Marcella Broccia Kommer senere

Fremtidens familier, Marianne Levinsen  Cand, Scient. Pol forskningschef fra Fremforsk, Center for fremtidsforskning.

Tilsyn i sundhedsplejen, Rikke Selder Styrelsen For Patientsikkerhed

Nyt fra Sundhedsstyrelsen, Annette Poulsen Sundhedsstyrelsen

Mentalisering i mødet med familien i udsatte positioner, Psykolog Jane Østergaard Hagelquist

Til trods for Covid-19 situationen, blev konferencen afviklet, naturligvis under hensyntagen til myndighedernes anbefalinger.

Børn med forstyrrelser i sensorisk bearbejdning og deres behov.  Ingelis Arnsbjerg, privatpraktiserende ergoterapeut

Fra børneergoterapeuter til børnefamilier i en omvæltende Corona tid. August 2020

Individuelle sensoriske profiler, Stephen Porges Polyvagale teori og betydningen af ”sam-regulering ”. D. 18.08. 2020

Regulering af urolige nervesystemer. August 2020.

Børn af forældre med psykisk sygdom Anne Amalie Elgaard Thorup, professor, ph.d. i børnepsykiatri, Region Hovedstaden.

Boern_sociale_medier Kuno Sørensen, autoriseret psykolog. Red Barnet

Oplæg landskonference sundhedsplejen 18. august 2020-1 Rikke Selde,  sundhedsplejerske, styrelsen for patientsikkerhed

2020-08-20 – Præsentation om BørnUngeLiv Mia Juul Christensen, sundhedsplejerske og projektkoordinator, BørnUngeLiv.

Opsummering Kolding Familieliv anno 2020-1 Ulla Dyrløv, cand.psyk.aut.

Sundhedsplejerskernes Landskonference den 6. og  7. maj 2019.

Sundhedsplejerskernes Landskonference den 2. og 3. maj 2016.

Sundhedsplejerskernes Landskonference d. 4. og 5. maj 2015.

Program

Slides

Mandag d. 12. og 13. maj 2014 afholdes sundhedsplejerskernes landskonference på Hindsgavl Slot ved Middelfart.

Program
Bestyrelsens beretning 2014

Vi inviterede en række personer, som talte om Børn og Resilience fra forskellige vinkler. Her er en kort omtale af hovedtalerne:

Per Schultz Jørgensen vil tale om “Det nye børnesyn og dets betydning for inklusion”. Han er professor (can. psyk. og dr. phil.) og har forsket i bl.a. familieforhold, børns sociale identitet og udsatte børn og unge. Han har været medlem af Børnerådet siden begyndelsen i 1993 og formand i perioden 1998-2001.

Peter Berliner taler om “Forældresamarbejdet og resilience i læringsmiljøer”.
Peter Berliner forsker i sociale lærings- og udviklingsprocesser med særligt henblik på helende læring i samfund. Han deltager i internationalt forskning i resiliens med især læringsteoretiske aspekter ved social resiliens og community resiliens.

Bjørn E. Holstein, professor ved Statens Institut for Folkesundhed, taler om “Social ulighed hos børn og sunde opvækstmiljøer?” Hans forskning sætter fokus på sociale faktorers betydning for børn og unges helbred og sundhedsadfærd.

Anna Sejer Nielsen, psykolog og underviser på UCL, taler om “Betydning af resilience i tværfagligt samarbejde”

Slides

Workshops
Der bliver igen i 2014 fire Workshops, som deltagerne kan vælge imellem. Emnerne for disse annonceres sammen med det færdige program. Vi vil invitere interesserede sundhedsplejersker til at være med planlægningen. Dokumentation, og arbejdsmiljø er emner, der har været ønsker om.

Der vil være et bredt udvalg af udstillere, muligheder for gåture i naturskønne omgivelser, walk and talk med en kollega og en evt. sejltur på Lillebælt.

Generalforsamling afholdes mandag d. 12. maj kl. 18 – 19, hvor vi håber, at så mange medlemmer som muligt vil deltage. Der er også mulighed for at stille op til bestyrelsen, hvis I gerne vil det.

Slides

 

Landskonference 2013
Temaet for årets konference var Sundhedsplejerskens faglige tilgang til forældreskabet.

Se programmet

Generalforsamling for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker blev afholdt Mandag den 6. maj 2013

Bestyrelsens beretning
Referat fra generalforsamlingen

Her kan du finde forskellige slides fra oplægsholdere på Landskonferencen 2013:

Johannes Andersen
Annette Poulsen
Gitte Hass Esberg

Sundhedspleje til tiden
Landskonferencen 2012 – en konference med festlige dage, hvor vi fejrede 75 års jubilæum kombineret med foredragsholdere på højt fagligt niveau. Landskonferencen 2012 blev holdt på HC Andersen Raddisson midt i hjertet af Odense få meter fra HC Andersens Hus.

Se programmet

Foredragsholderne
Mange behandlingssteder for udsatte børn og unge er blevet lukket og disse børn anbringes i familiepleje. Inspireret af den aktuelle situation vil vi sætte fokus på elementer, som betyder at sundhedsplejerskens opmærksomhed skal skærpes i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med de udsatte og sårbare børn og unge. Vi har foredragsholdere som sætter fokus på kompetencer indenfor området til konferencen.

Psykolog Susan Hart, som hele tirsdagen satte os ind i sine spændende teorier. En opfølgning på de oplæg hun i 2011 har været rundt i landet og præsentere for sundhedsplejersker.

Psykolog og psykoterapeut Katrin Bernstad fra Viktoriagården i Malmø brugte hele mandagen til at fortælle om arbejdet med sårbare børn og familier på Viktoriagården.

Mandag eftermiddag blev afsluttet af Karen Marie Bertelsen, stand up komiker, som underholdt med humor som middel til kommunikation.

Festmiddagen
Ud over disse spændende og dygtige foredragsholdere skal vi fejre sundhedsplejen med spændende indslag, historier, musik og sang. Mandag aften serverer vi en lækker festmiddag og udnævner Årets Sundhedsplejerske 2012.

Indstillinger til prisen Årets Sundhedsplejerske
Jette Bonde Schaarup

Årets tema: Samtalen mellem sundhedsplejersken, barnet, forældrene eller samarbejdspartnere

Program
General forsamling

 

Årets tema var: Sundhedsplejersken i dialog med omverden

Program

Årets tema: Sundhedspleje på tværs
I 2009 kom sundhedsplejen til at spænde mellem mange forskellige arbejdsfelter. Det kontinuerlige arbejde med kommune omstruktureringerne, nye arbejdsopgaver med ind- og udskolinger, den stigende interesse for at arbejde med grupper bland børn og voksne i sundhedsplejen og ikke mindst det voksende krav om sundhedsplejersken som omstillingsparat i en hektisk hverdag.

General forsamling

Årets tema: Teenager i forandring!

General forsamling

Årets Tema: Sundhedsplejen år 2007 – at forstå fortiden for at kunne leve i nutiden…

General forsamling
Abstracts

Årets Tema: Relationer – Vi er hinandens nødvendighed…
Indholdet i programmet havde flere delemner. En del heraf handlede om BOELtesten. Der var indlæg, som var kritiske og argumenterede imod BOELtesten som screeningsmetode og der var indlæg som talte for bevarelse og udvikling af samme metode. Det betød god diskussion og dynamik.

Det andet store delemne var amning. Der var oplæg af Tine Jerris fra Videnscenter om amning (tidl. Ammekomiteen) og sundhedsplejerske Birte Bonde fra Grenå Kommune. Hanne Kronborg, pt. PhD studerende fortalte om sit arbejde med et 3 årigt projekt om amning. Projektet forventes afsluttet til efteråret.

Program
General forsamling

Årets tema: skolesundhedspleje

Årets tema: Forældredannelse

Landskurser 1982-2003
Herunder kan du finde temaer for tidligere års landskurser afholdt af Fagligt selskab for Sundhedsplejersker.

 • 2003: IT og Sundhedsplejen
 • 2002: “Menneskesyn – Viden – Formidling”
  Hvad vil vi være kendt for og hvordan formidler vi det?
 • 2001: “Sundhedsfremme”
  Hvordan kan Sundhedsplejersker arbejde mere sundhedsfremmende?
 • 2000: “Familieliv” Hvilket liv i familien i det 21. århundrede?
 • 1999: “Sundhedsplejersken som konsulent”
 • 1998: “Samtale eller snak” Samtalen – et magtfuldt værktøj i sundhedsplejen.
 • 1997: “Sundhedsplejerskens identitet – “egnethed” eller faglighed”
  Udmyntningen af Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge.
 • 1996: “Skolesundhedspleje – forståelse, holdning og handling i samarbejde
  med børn og familie”
 • 1995: “Hvor tidlig er tidlig indsats – med fokus på gråzonebørn”
 • 1994: “Fokus på børn fra 1 – 6 år”
 • 1993: “Personlig udvikling faglig vinding”
 • 1992: “Kvalitet – skisma eller mulighed”
 • 1991: “Projekter og forsøgsarbejde i Sundhedsplejen” (forår og efterår)
 • 1990: “Bevidst og ubevidst kommunikation”
 • 1989: “Fremtidens Sundhedspleje – en udfordring”
 • 1988: “Småbørnsfamiliers vilkår i Danmark”
 • 1987: “Forebyggelse og handling ved omsorgssvigt i børnefamilier” (forår og efterår)
 • 1986: “Midler og metoder i PR for Sundhedsplejen (forår og efterår)
 • 1985: “Sundhedsplejen i udvikling – filosofi, etik og videnskabsteorier i
  det forebyggende arbejde”
 • 1984: “Ressourcer, holdninger og prioritering af arbejdsopgaver i Sundhedsplejen”
 • 1983: “Fødemiddelallergi”
  Allergiprofylakse og sundhedslædagogisk virke i forbindelse hermed.
 • 1982: “Fremtidens skolesundhedstjeneste”