Hjem » Artikler »Fremtidens skoletoiletter

Forfatter: Anette Østergaard og Laila Thomsen
Fotograf: IWI Technology, privat, Adobe stock
Magasin: Sundhedsplejersken 1 2020
Udgivet: 10. februar 2020

Fremtidens skoletoiletter

et tværfagligt pilotprojekt i Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har eksperter og praktikere arbejdet sammen i et 2-årigt tværfagligt pilotprojekt med henblik på at bedre skolebørns toiletbesøg, så det bliver en mere behagelig, tryg og rar oplevelse.

Baggrunden for projektet er uhumske skoletoiletter, der afholder børn og unge fra at bruge dem, og det har store negative konsekvenser blandt andet for deres læring og trivsel.

Projektet vil afprøve og videreudvikle nye materialer og teknologier med henblik på at kunne skabe trygge, indbydende, hygiejniske og driftssikre toiletforhold på grundskoler, til gavn for elever og lærere og til effektivisering af drift og rengøring.

Indsatserne omkring hygiejne forventes at reducere sygefraværet samt øge trivsel og læring hos eleverne. På sigt forventes indsatserne at forebygge, at børn udvikler forstoppelse, afførings- og urininkontinens, som børn ligeledes kan udvikle, hvis de ikke benytter toiletterne i skoletiden.

Projektet handler om at anskue de mangeårige udfordringer med skoletoiletterne fra flere vinkler i forhold til nye materialer, udluftning, lys, låsning af døre, øget fokus på rengøring samt nudging til korrekt anvendelse af toilet og håndvask.

Sundhedsplejen deltager i projektet gennem sundhedspædagogisk undervisning, dialog med eleverne samt praktiske øvelser i klassen og på toiletterne.

Pilotprojektets deltagere er Sølystskolen, Skovvangsskolen og Holme Skole. På Sølystskolen bygges der toiletter samt laves sundhedspædagogisk undervisning til elever i indskolingen. På Skovvangskolen er det mellemtrinet, der involveres, og på Holme Skole bygges toiletter og undervisning til udskolingseleverne. Der involveres ydermere elever fra 9. klasse til at komme med gode ideer til forbedring af skoletoiletterne.

Sundhedsplejerskerne sender inden undervisningen invitationer til elevernes forældre samt lærerne. Eleverne inviteres til en-to timers undervisning i gode toiletvaner samt korrekt håndvask. Sundhedsplejerskerne fortæller om, hvorfor, hvornår og hvordan man går på toilettet, samt hvordan blæren og tarmen fungerer. I de største klasser undervises der ligeledes i bækkenbundens muskler og deres funktioner. Samtidig undervises eleverne i, hvorfor, hvornår og hvordan man vasker hænder samt en introduktion til gode og dårlige bakterier.

I undervisningen anvendes forskellige metoder. Der anvendes videofilm, dialog med eleverne, oplæg og forskellige aktiviteter så som praktisk øvelse i håndvask, stoleleg og Kahoot. Undervisningen afsluttes med videoen ’Gode toiletvaner’, som giver anledning til en snak om, hvordan eleverne selv kan være med til at holde toiletterne rene, tilkalde hjælp, hvis der er et toilet, der er stoppet eller der mangler papir, sæbe osv. Eleverne reflekterer over, hvad der skal til for, at det bliver rart, rent og trygt for dem selv og andre elever at bruge toilettet på skolen.

Undervisningen tager udgangspunkt i, at det er vigtigt at benytte skoletoiletterne, at vi alle har brug for at komme på toilettet flere gange dagligt, og vi sammen kan være med til at sørge for, at det er trygt og rart at bruge skoletoiletterne. Vi vil ligeledes forsøge at bryde tabuet omkring toiletbesøg.

Forældrene og lærerens opgave er at forberede eleverne på undervisningen og at følge op på undervisningen.

Både forældre, lærere og skolens ledelse har en vigtig rolle i at hjælpe eleverne til at få gode toiletvaner, og dette er lærerne blevet mere bevidste om i projektet.

Laila Thomsen
Anette Østergaard

Undervejs i projektet har sundhedsplejerskerne udarbejdet små videofilm af de nye skoletoiletter. Projektet evalueres af DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø) både før, under og efter, så andre skoler vil kunne få glæde af de resultater, der kommer.

Vores erfaringer er, at eleverne rigtig gerne vil deltage i undervisningen, de stiller gerne spørgsmål og kommer med gode løsningsforslag til ting, der kunne være bedre på skoletoiletterne.

Vi håber, at vores erfaringer samt DCUM’s evalueringer vil føre til, at der bliver bygget nye toiletter på alle landets skoler, samt at øget rengøring og den sundhedspædagogiske indsats fra sundhedsplejersker og lærere tænkes med, da dette vil øge elevernes viden og indsigt i vigtigheden af at have gode toiletvaner og en god håndhygiejne.

Links

Gode toiletvaner:
www.youtube.com/watch?v=xTIjE93kZY8

Skoletoiletter på Sølystskolen:
www.youtube.com/watch?v=sh3dUH2pZMs&feature=youtu.be

Skoletoiletter på Holmeskolen:
www.youtube.com/watch?v=4B-IuxCKYXA&feature=youtu.be

Karim viser og fortæller om toiletterne på Holmeskolen:
https://www.skoletube.dk/video/4850402/26d8efaf60618af0afa6331bc2cc619d

Mest læste artikler

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Bliv medlem

Bliv en del af vores faglige fællesskab

Hvis du ikke allerede er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, synes vi, du skal tilmelde dig. Der er nemlig rigtig mange fordele ved et medlemskab hos os.

Sign up til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet modtager du automatisk nyheder fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes her på siden.

Log ind

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus vitae convallis.