Spring til hovedindhold

Etniske minoriteter i Sundhedsvæsenet

To ud af tre kommuner forsøger med målrettede tilbud at forbedre sundheden blandt etniske minoriteter. Mange koncentrerer tilbuddene om kost- og motionsvaner, mens andre også f.eks. har indsatser målrettet småbørnsfamilier, personer med kronisk sygdom og traumatiserede personer. Det viser en ny kortlægning, som offentliggøres i dag. Den indeholder en liste over, hvad hver enkelt kommune har af indsatser i denne målgruppe.

Ugens tal – uge 44: Mange kommuner fokuserer på etniske minoriteters sundhed

Kontaktperson: Nanna Ahlmark, ph.d.-studerende og forskningskoordinator, naah@si-folkesundhed.dk, tel.: 6550 7815, mobil: 6080 8965

Sundhedsstyrelsen har udgivet en antologi, der tager afsæt i fem regionale seminarer, som blev holdt i 2009 i samarbejde med regionerne. Seminarernes formål var at styrke kommuners og regioners indsats overfor etniske minoriteter. Publikationen præsenterer forskellige oplevelser og erfaringer med etniske minoriteter i sundhedsvæsenet ud fra både personalets og patientens perspektiv. Der sættes fokus på udfordringerne i forbindelse med kulturmødet og på, hvor arbejdet med etniske minoriteters sundhed befinder sig og bevæger sig hen.

Læs hele omtalen her