Spring til hovedindhold

Sundhedsplejerskeuddannelse

Ved at kigge ned over denne side, kan du få følgetonen om den nye sundhedsplejerskeuddannelsen, bekendtgørelse for denne nye ordning, finansering af den, osv.

Status april 2013

Gennem det seneste år er den første årgang nye sundhedsplejerske studerende blevet uddannet på VIA i Aarhus og Metropol i København og i landets kommuner. De har været ansatte i 2 praktikperioder – i alt 6 måneder. Sundhedsplejersker i de mange kommuner har haft en helt anderledes opgave som praktikvejledere eller i samspil med de studerende. Bestyrelsen deltager i Uddannelsesrådet ved møder 2 gange årligt. Vi har fokus på den faglige relevans i uddannelsen, at fagets værdier og traditioner bevares i samspil med at udvikling og nytænkning. Det sundhedsfaglige bidrag i børn og unges hverdag finder væsentligt, derfor er de kommende sundhedsplejerskers uddannelse vigtig.

1. januar 2012

Den nye uddannelse starter. Der er 53 studerende på VIA University College i Aarhus og 45 studerende på Metropol i København. Dvs. tæt på fuldt hold – de sidste pladser er ikke besat pga. barsel og sygdom hos ansøgerne.

De studerende skal starte praktik periode 1 til april og den varer 3 mdr. På dette hold er de studerende placeret i praktikpladserne, fordi der har været stor forsinkelse på beslutningsprocesserne. Fremover vil den almindelige proces blive fulgt. Se mere om uddannelsen dels på www.kl.dk og på de 2 uddannelsessteder hjemmesider.

Overenskomsten for aflønning og arbejdsforhold for de studerende blev indgået mellem DSR og KL ultimo marts 2012. der er altså i sidste øjeblik sikret ordnede forhold for praktikken.

Uddannelsesrådet holder møder 2 gange årligt. Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker har en plads i dette råd. Mere om rådet er beskrevet i dokumenter, som findes på www.kl.dk

December 2009

December 2009 er en ny sundhedsplejerske uddannelse fortsat ikke vedtaget af det politiske niveau. Der er lavet alt nødvendigt forarbejde: Uddannelses forslag som først var 2 årigt er reduceret til 1½ år. En høringsfase i alle relevante sammenhænge. En bekendtgørelse om uddannelsen er udarbejdet og godkendt. Forslaget har været gennem DUT forhandlinger, hvilket er økonomiske og dermed en finansering af uddannelsen mellem flere parter – Kommunernes Landsforening, DSR og ministeriet.

Placering af uddannelsen er IKKE på plads, starttidspunkt er IKKE på plads. Der er fortsat drøftelser om placeringen mellem Uddannelsesministeriet og Sundhedsministeriet. Hvis en masteruddannelse kommer i spil skal Videnskabsministeriet også tages i ed. I den sidste ende betyder dette, at en kommende ny uddannelse for sundhedsplejersker er blevet en politisk kastebold… og den er svær at få i mål.

VIA University College udbyder derfor uddannelsen efter den “gammel” ordning igen fra 2010 til 2011.

Bekendtgørelse vedr. specialuddannelse til sundhedsplejerske

Høringsfasen for ovennævnte bekendtgørelse var fra 19. december 2008 til 2. februar 2009.

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker er en af høringsparterne.
Udkastet til Bekendtgørelsen tager udganspunkt i det forslag, som arbejdsgruppen har lavet i 2005. Det er dog forkortet til 1½ år, hvor der er 1 års teori og ½ års praktik.

Ny Sundhedsplejerskeuddannelse i 2007

Fra www.dsr.dk 29. oktober 2007 blev denne nyhed lagt på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside:

Sundhedsplejerskeuddannelsen bliver en specialuddannelse på masterniveau

Efter lang tids venten har Kommunernes Landsforening (KL) netop godkendt en ny sundhedsplejerskeuddannelse. Dansk Sygeplejeråd ser frem til, at den kommende regering sørger for, at uddanelsen udbydes hurtigst muligt.

En arbejdsgruppen i Sundhedsstyrelsen har i 2005 lavet en rapport der er kommenteret af Rådet for Efter- og Videreuddannelser i SST. Du kan læse den her

Revisionen af sundhedsplejerskeuddannelsen ligger fortsat til underskrift hos Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen. Foreningen af ledere af Sundhedsordninger har i februar måned 2006 sendt et brev til ministeren. Det kan du læse her

November 2007

Kommunernes Landsforening afslutter forhandlinger vedr. økonomien omkring uddannelsen og de giver grønt lys for den videre proces.

1. December 2007 af Susanne Hede

Den nye sundhedsplejerskeuddannelse er fortsat ikke politisk vedtaget. Der har været Folketingsvalget i november og efterfølgende udnævnelse af en ny forebyggelses- og sundhedsminister Jakob Axel Nielsen.
Dansk Sygeplejeråd forventer dog at processen omkring uddannelsen fortsætter og fører til vedtagelse – også politisk. Der er formentlig sammenhæng mellem behandling af Kvalitetsreformen og forskellige lovændringer omkring uddannelsen og de funktioner som sundhedsplejerskerne skal varetage.

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker har sammen med lederforeningen og DSR’s journalistiske medarbejdere udarbejdet en skrivelse omkring ind- og udskolingsundersøgelserne. Dette brev er svar på lignende skrivelser fra diverse lægelige selskaber. Vi tror desuden, at der er en sammenhæng mellem den varslede lovændring og en ny sundhedsplejerskeuddannelse.

Vedr. ny lov om sundhedsplejerskernes overtagelse af ind- og udskoling:

Se brev til Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen fra FS10 og de ledende sundhedsplejersker her

Sundhedsplejerskeuddannelsen bliver nu etableret som en 1½-årig specialuddannelse på masterniveau tilknyttet universitet, men med mulighed for forlagt undervisning på CVU’erne. Samtidig er det målet, at sundhedsplejerskerne fremover skal løfte nye opgaver. Regeringen bebudede før valget, at de vil fremsætte et lovforslag, som også gør det muligt for sundhedsplejersker at foretage de lovpligtige ind- og udskolingsundersøgelser.

”Dansk Sygeplejeråd er meget tilfredse med, at KL’s bestyrelse nu endelig har godkendt uddannelsen. Det har vi kæmpet hårdt for. Sundhedsplejerskerne har ventet urimeligt længe på den nye uddannelse. Den indebærer et kvalitetsløft til sundhedsplejerskerne, selvom uddannelsen bliver lidt kortere end oprindeligt planlagt. Det kvalitetsløft skal også ses i sammenhæng med, at sundhedsplejerskerne fremover også kan foretage ind- og udskolingsundersøgelser,” siger Connie Kruckow, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Connie Kruckow understreger samtidig

”Det er positivt, at regeringen har øje for sundhedsplejerskernes kompetencer. Dermed sikres børnene at de får den undersøgelse, de har krav på, hvilket desværre langt fra er tilfældet i dag. Netop fordi der er så mange nye opgaver på skolerne og i kommunerne som følge af de nye opgaver med sundhedsfremme og forebyggelse og den stigende ulighed i sundhed blandt børn og deres familier, er det helt afgørende, at regeringen sætter handling bag ordene og få den nye sundhedsplejerskeuddannelse udbudt så hurtigt som muligt,” siger Connie Kruckow.

Hun ser frem til, at Sundhedsstyrelsen straks efter valget indkalder de relevante parter bag uddannelsen og indarbejder de ændringer, der er til uddannelsen. Samtidig skal der snarest iværksættes et arbejde med at få etableret en studieordning, understreger Connie Kruckow.