Spring til hovedindhold

Sundhedstegnet

Sundhedstegnet er et initiativ fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og fem af landets største sygdomsbekæmpende foreninger. Det handler om at sætte sundheden i system, skabe opmærksomhed om børns sundhed og på langt sigt at give børn sunde værdier og vaner.

Sundhedstegnet er et redskab til børne- og ungeinstitutioner som sætter fokus på sundhed hele vejen rundt – med leg og bevægelse, sund mad, røgfri miljøer, hygiejne, indeklima, omsorg og trivsel, m.v.

Du kan læse mere på hjemmesiden www.sundhedstegnet.dk.
Her findes megen inspiration og en række sundhedsrelaterede links.

Her kan du downloade en rapporte:
Sundhedstegn til skoler og fritidsordninger

Desuden har sundhedstyrelsen en rigtig god hjemmeside ang. hygiejne i daginstitutioner. Her er links til soveseler, dyrehold og lign. https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/miljoe/hygiejne/hygiejne-i-daginstitutioner

Hygiejne i daginstitutioner – Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed