SFI rapport november 2011

Ny rapport fra SFI om kriminalitetsforebyggelse: ”Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge”

Socialminister Karen Hækkerup har ved offentliggørelse af rapporten primo november 2011 udtalt, at sundhedsplejersken er en vigtig medspiller i opsporing og indsats til særligt udsatte børn og deres forældre – dermed spiller hun en rolle i kriminalitetsforebyggelsen.

Sundhedsplejerskens opgave i forhold til særligt udsatte børn bør i følge Sundhedsstyrelsen og de nye retningslinjer være en prioritet. Grundlaget for hele dette arbejde er sundhedsplejerskens møde med familien på deres hjemmebane – det private hjem og hjemmebesøget. Flere rapporter viser, at netop disse familier ikke selv møder op i konsultationer og Åben Hus tilbud.

Skal sundhedsplejersken i fremtiden også være med til at identificere de truede børn og unge, så er det vigtigt at værne om den helt tidlige opsporing og den indsats, der følger at sundhedsplejerskens faglige vurdering af familien og dens ressourcer.

Læs en spændende rapport her

Revideret 17.11.16 Susanne Rank Lücke