Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen er en styrelse under Sundheds- og ældreministeriet

Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk
Her findes bl.a. råd og vejledninger, som sundhedsplejersker skal rette sig efter i arbejdet.

Sundhedsstyrelsens opgaver består bl.a. i at bistå indenrigs- og sundhedsministeren med den centrale forvaltning af sundhedsmæssige anliggender, at følge sundhedsforholdene og at holde sig orienteret om den til enhver tid værende faglige viden på sundhedsområdet samt at orientere vedkommende myndighed i fornødent omfang, når styrelsen bliver bekendt med overtrædelser eller mangler på sundhedsområdet.

Endvidere skal Sundhedsstyrelsen orientere offentligheden, når særlige sundhedsforhold gør det nødvendigt, yde ministeren og andre myndigheder rådgivning i sundhedsfaglige spørgsmål og føre tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet, herunder indstille fratagelse af autorisation, hvis det må antages, at udøveren er til fare for patienten. Hertil kommer en række særlige opgaver fastlagt direkte i særlove på sundhedsområdet.
Fra 1. januar 2007 er Sundhedsstyrelsen og Embedslægevæsenet lagt sammen til en enhedsorganisation med fælles ledelse, lovgrundlag og finanslovskonto.

Læs om de nye vejledninger Sundhedsstyrelsen har udgivet i 2011 her

Sundhedsplejerske ansat i Sundhedsstyrelsen

 

Annette Poulsen er ansat som sundhedsplejerske i Center for Forebyggelse i Sundhedsstyrelsen. Hun efterfølger Jette Weiss Poulsen, som var i Sundhedsstyrelsen i 16 år. Annette Poulsen har mange forskellige opgaver og svarer bl. a. på faglige spørgsmål fra landets sundhedsplejersker.

Kort præsentation

  • 1994: Sundhedsplejerske, ansat i Københavns Kommune, lokalcenter Bispebjerg
  • 1997: Koordinerende sundhedsplejerske, samme sted
  • 2003: Konsulent i Falck. Udvikler Falcks Baby Hot-line og senere kurset ”Fra vil selv til kan selv”, der handler om det 1½ – 3 årige barn
  • 2003: Master i Sundhedspædagogik fra Danmarks Pædagogiske Universitet
  • 2004: Afholder kurser i metoden ”Aktive vurderinger” sammen med kollega
  • 1. august 2004: ansættes i Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse

I “Sundhedsplejersken” skriver Annette Poulsen om de seneste nyheder. Du kan også finde link til Sundhedsstyrelsens nyhedsbrev her på siden.

Revideret 17.11.16 Susanne Rank Lücke