Spring til hovedindhold

Smitsomme sygdomme

Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge

Sundhedsstyrelsen står for §22 i  Epidemiloven 

Opgaverne omkring opsyn med og forebyggelse af smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge er overgået til Sundhedsstyrelsen. Dette har betydning for embedslægernes arbejde med dette og skolesundhedstjenestens forebyggende opgaver.

Sundhedsstyrelsen udfører opgaver i forbindelse med smitsomme sygdomme.

Arbejdet sker i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning, som er koordinerende i den lokale indsats i forbindelse med epidemier. Statens Serum Institut er faglig rådgiver for Sundhedsstyrelsen.

En del smitsomme sygdomme bliver anmeldt til Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning, som skal søge at hindre, at flere bliver smittet.

Andre sygdomme skal ikke anmeldes og bliver håndteret af de praktiserende læger og den kommunale sundhedstjeneste.

Læs om de smitsomme sygdomme og om opgaver samt anmeldelsespligt https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/smitsomme-sygdomme

Desuden anbefales det at have denne bog stående på en hver hylde i skole og dagtilbud Smitsomme sygdomme hos børn og unge – Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner skoler m.v.

 

Revideret 04.01.19 Kirsten Birk