Lovgivning

Om lovgivning, anbefalinger og retningslinier på sundhedsområdet. Links til diverse styrelser.

Generel samtykke

Bekendtgørelse om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske Det er muligt at indhente generel samtykke på skoledelen. Dvs. første gang sundhedsplejersken taler med elev og forældre, kan vi få samtykke til samtlige sundhedspædagogiske og individuelle sundhedssamtaler for resten af skoletiden. Fagligt Selskab for sundhedsplejersker har lavet et udkast […]

FN-Konventionen om barnets rettigheder

Den 20. november 1989 vedtog FNs generalforsamling Konventionen om Barnets Rettigheder. Konventionen om Barnets Rettigheder er en samling regler og normer, som skal: Beskytte ethvert barn mod uretfærdighed og udnyttelse. Give ethvert barn mulighed for at deltage i de beslutninger, som har indflydelse på dets liv. Være med til at opbygge det retfærdige verdenssamfund, som […]

Udgivelser fra Sundhedsstyrelsen 2019

Vejledning om forebyggende sundhestydelsen til børn og unge 2019 Vejledning-om-Forebyggende sundhedsydelser 3 udg Skolesundhedsarbejde Skolesundhedsarbejde   Sundhedsstyrelsens vejledning om medicingivning i institutioner, skoler og fritidsordninger Sundhedsstyrelsen har opdateret sine vejledning om medicingivning og har herunder præciseret, at det også er gældende i skoler og skolefritidsordninger. Revideret 05-09.20 Kirsten Birk 

Patientombuddet

Folketinget har netop vedtaget en række ændringer i klage- og erstatningsloven, således at der nu er et lovmæssigt grundlag for et nyt klagesystem på sundhedsområdet. Med virkning fra den 1. januar 2011 oprettes Patientombuddet, som er en ny statslig styrelse under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Samtidig nedlægges Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Lovforslagets bemærkninger indeholder følgende indledning: ”Hovedformålet med […]

Smitsomme sygdomme

Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge Sundhedsstyrelsen står for §22 i  Epidemiloven  Opgaverne omkring opsyn med og forebyggelse af smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge er overgået til Sundhedsstyrelsen. Dette har betydning for embedslægernes arbejde med dette og skolesundhedstjenestens forebyggende opgaver. Sundhedsstyrelsen udfører opgaver […]

Sundhedsloven

Sundhedsloven er gældende fra 2. novmber 2018 Sundhedslov gældende fra I november 2018 Specielt interessant for sundhedsplejen er kapitel 36. Se også Bekendtgørelse nr. 1344 af 3. december 2010 om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge her   Revideret 04.01.19 Kirsten Birk 

Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen er en styrelse under Sundheds- og ældreministeriet Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk Her findes bl.a. råd og vejledninger, som sundhedsplejersker skal rette sig efter i arbejdet. Sundhedsstyrelsens opgaver består bl.a. i at bistå indenrigs- og sundhedsministeren med den centrale forvaltning af sundhedsmæssige anliggender, at følge sundhedsforholdene og at holde sig orienteret om den til enhver tid […]