Spring til hovedindhold

Fagligt

Her vil være fokus på den faglige debat blandt sundhedsplejersker. Information af fagligt relevans for sundhedsplejersker kan findes her eller under den åbne del.

Forebyggelsesdage

I løbet af året bliver der med mellemrum sat fokus på forskellige forebyggelsesområder. Vi har samlet disse dage eller perioder i en oversigt. De fleste mærkedage gentages år efter år på samme dato/i samme uge. Visse mærkedage skifter dog dato eller afholdes måske kun én gang. De mærkedage, du ser i oversigten, gælder for i […]

Hjemmebesøg

Evaluering af Sundhedsplejen fra et brugerperspektiv Evalueringsrapport fra Høje Taastrup Kommune, som blandt andet har fokus på mødrenes vurdering af sundhedsplejerskens faglige viden. Sundhedsplejerskerne håber den må være til inspiration for andre. Evalueringen er fra 2010, og dermed god i den aktuelle debat vedr. nedskæringer. Læs her Forskning om hjemmebesøget og konsultationsbaseret sundhedspleje Gitte Kaarina […]

Rituel omskæring

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker besluttede på generalforsamling den 12.maj 2014, at udsende en resolution om sundhedsplejerskers faglige holdning til rituel omskæring i Danmark. Læs resolutionen om rituel omskæring af børn Desuden henvises til film om omskæring af raske drengebørn på siden Høring på Christiansborg ang.rituel omskæring af drenge   Revideret 12.11.18 Kirsten Birk

Stressforebyggelse og stress håndtering

Stress-af kogebog Branchearbejdsmiljøet for service- og tjenesteydelser har som opfølgning på værkstøjskassen om stress og stresshåndtering udarbejdet stress – af kogebogen i 2005 Kogebogen er historier fra arbejdspladser, hvor arbejdsglæde og trivsel hører til dagens orden og hvor stressforebyggelse og stresshåndtering er noget, der prioriteres. Hensigten med bogen er, at leverer idéer og inspiration til, […]

Sundhedsplejens historie

Dansk Sygeplejehistorisk Museum Dansk Sygeplejehistorisk Museum har gennem hele 2007 modtaget effekter og/eller dokumenter fra Sundhedsplejens historie. Indsamlingen kom igang efter kommunalreformen, hvor mange sundhedsplejersker har ryddet op og flyttet kontorer, fordi de blev sammenlagt med en anden kommune. En nærmere beskrivelse af, hvilke effekter og dokumenter, der har historisk interesse, er blevet udarbejdelse af […]

Sundhedstegnet

Sundhedstegnet er et initiativ fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og fem af landets største sygdomsbekæmpende foreninger. Det handler om at sætte sundheden i system, skabe opmærksomhed om børns sundhed og på langt sigt at give børn sunde værdier og vaner. Sundhedstegnet er et redskab til børne- og ungeinstitutioner som sætter fokus på sundhed hele vejen rundt […]

Vægten

Gennem et par år har det nu ikke længere været muligt at anskaffe Bismervægte. På grund af et EU direktiv omkring vægte til at veje fødevarer på f.eks. på markeder og i forretninger er det blevet forbudt at producere sundhedsplejerskens bismervægt. Der findes flere forskellige modeller – opmærksomheden skal være, at de er godkendt til […]

Anbefalinger for palliative indsatser til børn, unge og deres familier

Målgruppen for anbefalingerne er børn, unge og deres familier. Anbefalingerne skal medvirke til, at børn og unge med livstruende og livsbegrænsende sygdomme får den lindring og omsorg, de har behov for gennem hele sygdomsforløbet. Anbefalingerne skal desuden medvirke til at give familierne den nødvendige støtte, enten undervejs i sygdomsforløbet, hvor der kan være brug for […]

Faglige artikler

Når barndommen er uegnet for børn – Hvad bliver man så egnet til? Skrevet af Lilly Wulff Trygghetcirkleln för ett reflekterande föräldraskap, PDF Skrevet af Kerstin Neander og Pia Risholm Mothander Foreldrearbeid der det er vold i familien Skrevet af Ingunn Eriksen, Kaja Næss Johannessen og Iselin Sætre Børnerådet beretning 2015/2016 Revideret 17.11.16 Susanne Rank […]