Spring til hovedindhold

7th Nordic Breastfeeding Conference March 30-31, 2017 in Oslo, Norway

30. marts 2017 12:00 - 31. marts 2017 12:00

Nasjonal kompetansetjeneste for amming, i samarbeid med Ammehjelpen,

er i 2017 vertskap for 7. Nordisk ammekonferanse.

Hovedprogrammet er nå klart. Det er fortsatt mulig å sende inn abstracts for poster presentasjoner. Følg med på hjemmesiden jevnlig.

Konferansespråket er engelsk.

Konferansen “7. nordiske ammekonferanse” er vurdert av Norsk Sykepleierforbund NSF hvor følgende vedtak ble fattet: Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 13 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Vi gleder oss til å se dere i Oslo i mars 2017.

Følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/nordicbf2017/

Læs mere på hjemmesiden http://www.nordicbf-2017.science/