Spring til hovedindhold

Livsstilsamtaler til 3 års børn

Sundhedsplejersker i Høje-Taastrup Kommune laver nu livsstils samtaler til 3 års børn. Tidligere var det ved  3 ½ år – Nedenstående artikel bygger på erfaring fra en tidliggere rapport.

Uddrag fra rapportens konklusioner

Vi er blevet bekræftet i, at det er et godt tidspunkt at besøge familierne, når barnet er 3½ år. Vi har kun fundet ganske få overvægtige børn, og det er derfor det rigtige tidspunkt for sundhedsfremmende og forebyggende indsats.

I de aflagte hjemmebesøg fandt vi et stort behov hos forældrene for at drøfte kost og bevægelse med udgangspunkt i netop deres barn.

Vi havde en formodning om, at de 3½-åriges kost og bevægelse ikke svarede til sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Det er vi blevet bekræftet i, men det er alligevel overraskende at:

  • Kun hver 3. barn får de anbefalede 400g frugt og grønt.
  • 2/3 fortsat drikker de usunde mælketyper.
  • 1/3 af børnene dagligt får saftevand.
  • 20 % af børnene er kræsne.
  • Kun ½ af børnene går/cykler selv til institution.

Der ligger et stort arbejde i at få børn og familier til at spise sundere, dvs. mere frugt og grønt, mindre sukker og mindre fedt.

Desuden er det vigtigt, at vi så tidligt som muligt styrker børnenes glæde ved at bruge deres krop i det daglige, så bevægelse bliver en naturlig del af hverdagen.

Næsten halvdelen af alle 3½-årige børn har overvægt i den nærmeste familie, og er derfor i risiko for selv at udvikle overvægt. Derfor bør den sundhedsfremmende og forebyggende indsats til alle småbørnsfamilier også indbefatte barnet fra 1-6 år.

Selvom vi, som forventet, ikke fandt så mange overvægtige børn, var der alligevel 26 børn, der allerede i 3½-års alderen var overvægtige.

Det mest påfaldende ved de 26 overvægtige var, at 19 af familierne ikke selv kunne se, at barnet var overvægtigt.

Revideret 15.01 2017 af Kirsten Birk