Spring til hovedindhold

Guide til inklusion af børn med høretab i børnehave

Videnscenter for Hørehandicap har i samarbejde med talehørekonsulenterne Anne Haven og Vibeke Rødsgaard-Mathiesen, Viborg Kommune, udarbejdet to vejledninger om børn med høretab i børnehave. Vejledningerne henvender sig til henholdsvis forældre og børnehavens personale og indeholder information og anbefalinger inden for forskellige områder som sprog, støj, børn med særlige behov, tekniske hjælpemidler mv.

Se guide til børnehaver her
Se guide til forældre her

I begge vejledninger findes også et appendiks, som blandt andet indeholder relevante links til lovgivning, referencer, forklaring af et audiogram, beskrivelse af høretab og andre funktionsnedsættelser mv.

Det er målet at de to vejledninger kan hjælpe børnehaver og forældre til at skabe gode forudsætninger for en vellykket inklusion af børn med høretab. Vejledningerne skal ses som et bidrag til denne inklusionsproces.

De to vejledninger er i første omgang udsendt til PPR-kontorer i hele landet. PPR distribuerer vejledningerne videre til de af kommunens børnehaver, som har eller snart modtager et eller flere børn med høretab samt til forældre til børn med høretab i alderen 3-6 år.

Vejledningerne kan også bestilles på videnscentrets egen hjemmeside.