Spring til hovedindhold

Præmature

En for tidlig fødsel er fødsel mindst 3 uger før den forventede fødsel, terminen. Terminen fastlægges som 40 uger fra sidste menstruations første dag. For tidlig fødsel er altså fødsel før udgangen af 37. graviditetsuge. Man taler om ekstremt for tidlig fødsel, når det er før uge 28. Omkring 5% af alle fødsler sker før tiden.

Præmature børn har ofte mere sarte sansesystemer end et barn, der er født til tiden. Læs bl.a. om sensorisk sarthed og en overreagerende berøringssans i nedenstående to artikler, udarbejdet af ergoterapeut Connie Nissen:

De for tidligt fødte børn og deres sansesystemer
Det sarte taktile sansesystem

Litteratur om emnet

  • Født for tidligt – Artikelserie i Forældre og børn nr. 1/95
  • Gid jeg havde været foster lidt længere, Af Jette Guldborg og Janne Sorg, Forlaget Børn og unge 1989
  • Holde af og holde om, Af Lissy Rasmussen og Inger Hartelius. Forlaget Broenge 1993
  • Skrøbelig kontakt – For tidligt fødte børn og deres samspil med omgivelserne. Af Birgit Kirkebæk, Dansk Psykologisk Forlag 1996.
  • For tidigt fødte børn – usynlige senfølger – Af Jonna Jepsen, Hans Retizels Forlag 2004
  • Amning – tidlig kontakt – Af Meta Jørgense og Hanne Kronborg, Forlaget Skalmeje
  • Født for tidligt – en forældrehåndbog, Jonna Jepsen, Haase 2007

Foreninger

Dansk præmatur Forening – www.praematur.dk