Ammefilm

Ammefilmen er produceret i samarbejde mellem 19 kommuners sundhedsplejeordninger, Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker og DACL (foreningen af IBCLC certificerede ammekonsulenter). Den er tilgængelig for alle nybagte forældre, samt alle sundhedsfaglige, der er i kontakt med disse.

Sundhedsplejersken har en baggrund som sygeplejerske og hun har en videregående specialuddannelse, der på videnskabeligt grundlag giver sundhedsplejersken kompetencer til i teori og praksis, at varetage opgaver indenfor det raske og syge barns udvikling og trivsel. Sundhedsplejersken har desuden særlige kompetencer til at rådgive og vejlede familier med børn og sundhedsrelaterede emner.