Spring til hovedindhold

Nybagte mødres smartphone forbrug

Forfatter: Lene Dissing, sundhedsplejerske Jammerbugt Kommune og Charlotte Carstens, sundhedsplejerske Aalborg Kommune

Fotograf: Colourbox,

– omfang og betydning for relationen mellem mor og barn

Indlæg til ”Sundhedsplejersken” som tak for legat fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker til Landskonference i Nyborg maj 2017

Smartphones er for mange en naturlig del af hverdagen. Telefonen bruges ofte og til mange formål. Dette gælder også for nybagte mødre.

Vi ved fra spædbarnsforskningen, at det lille barn udvikler sig i relationen med sine primære omsorgspersoner, og at ansigt-til-ansigt kontakt er afgørende.

Vi ved i dag meget lidt om omfanget af smartphoneforbrug hos nybagte mødre, og vi ved heller ikke, om det påvirker relationen mellem mor og barn.

Workshoppen præsenterede de foreløbige resultater fra de to studerenes undersøgelse af 28 nybagte mødre med børn i alderen 3-7 måneder.

De psykologistuderende undersøgte

1.       Omfanget af nybagte mødres smartphoneforbrug imens barnet er vågen.

2.      Mødrenes egen oplevelse af deres smartphoneforbrug i forhold til den tid, de faktisk bruger på telefonen.

3.       Om der er en sammenhæng mellem morens smartphoneforbrug og interaktions kvaliteten mellem mor og barn?

Mødrenes egen interesse, da de selv lige havde været på barsel, hvor de stillede sig selv spørgsmålet: ”Har vores brug af smartphone i hverdagen en påvirkning på vores børn?”

Historie

Første smartphone kom til Danmark i 2007, – men der er meget lidt og meget begrænset forskning på netop dette fænomen. I 2016 havde cirka hver 4 ud af 5 danskere en smartphone.

Teori

Smartphone anvendes i alle sammenhænge uden sociale spilleregler, og der findes mange forskellige apps. Den tilgængelighed på smartphone har en konsekvens for interaktionens aktivitet og kvalitet.

Ny forskning viser, at det ikke er muligt at multitaske men, at alle i en grad bliver distraheret ved fokus på telefonen.

Der bør således ses på det spædbarnsteoretiske perspektiv:

Socialt – emotionelt – kognitivt

Vigtigt at mor ”opdager” barnets signaler. Hvis tryghed og omsorg opbygges i den spæde alder, så udvikles et bedre selvværd og selvopfattelse hos barnet.

At se barnet! Mors indlevelse giver barnet mulighed for denne læring og interaktion med andre.

Hvis barnet er klar til at lege, men mor er på smartphone, så opstår der en negativ følelse i barnet, da mor er fraværende og fjern i kontakten. Derefter er det netop vigtigt at reparere på interaktionen mellem mor og barn, da det er mor der har det endelige ansvar for koordinering mellem mor og barn.
(Edward Tronvik).

Det kommunikative system

Afstemning er vigtig og tilpasning for at kunne ”reparere fejl”. Initiativ tages fra begge parter. Mor bør være tilgængelig og lyttende – hendes ansvar.

Smartphones påvirker samspillet

Opmærksomhed er flyttet (negativ). Den kognitive aktivitet påvirkes ved morens forsøg på at multitaske imellem brug af smartphone og opmærksomhed i nuet (barnet). Tidsfaktoren i nærværet er vigtig; Spædbarnet har brug for den øjeblikkelige kontakt og kan ikke udsætte dette behov indtil moren efter en vis tid vender sin opmærksomhed bort fra smartphonen og hen til spædbarnet.

De psykologistuderendes egen undersøgelse:

Der blev optaget en interaktionsvideo på 10 min. af mor og barn med frivillig adfærd/aktivitet – dette blev codet efterfølgende.

Alle deltagerne fik downloadet app èn – ”Moment”, – den viser eget forbrug på mobilen, når skærmen lyser.

Desuden udfyldte mødrene en Babydagbog, – med afkrydsning af samvær, alene/ med andre og barnets søvn.

Resultater

Mors smartphone forbrug er forstyrrende for barnets sensitivitet. Blot 20 sekunders uopmærksomhed, hvor mor er på smartphone er lang tid for et spædbarn. Øjeblikket er simpelthen forsvundet. Denne uforudsigelighed er skræmmende for spædbarnet.

De speciale studerende så ingen sammenhæng i forhold til barnets involvering med mor – MEN øget tilbagetrukket adfærd hos barnet.

Mødre der generelt er mindre sensitive oplever, at det er mere okay, at anvende egen smartphone hyppigt i løbet af barnets vågne timer, – der sås en akkumulerende effekt hos disse mødre.

Det var svært for mødrene at indrapportere eget forbrug af smartphone. De gav udtryk for dels dårlig samvittighed, dels en vis afhængighed af anvendelsen af deres smartphone.

Konklusion

Smartphones aktiverer tilfredshedshormonet oxytocin, hvilket giver en vis afhængighed. Det er en udfordring i forhold til kommunikationen imellem mor og spædbarn og det påvirker sandsynligvis tilknytning og barnets udvikling negativt.

Dette er dog en lille undersøgelse – et lillebitte spadestik.