Spring til hovedindhold

Kærlighed i Kaos

Forfatter: Tina Vaarning, strategi og forankring, ADHD-foreningen, Pakhusgården 50, 5000 Odense C

Fotograf: Colourbox, privatfoto

Et forældretrænings- program, som ruster forældre til børn med ADHD til at tackle hverdagen

Det kan være svært at overskue rollen som forældre, når ens barn konstant overskrider grænser, farer omkring og har svært ved at finde ro. Mange tyr til almindelig børneopdragelse og beder gang på gang deres barn om at høre efter, tage sig sammen eller sidde stille – dog lader det til, at barnet er ligeglad eller vælger at overhøre, hvad de siger. Det kan ende i daglige konflikter, som er opslidende og gør hverdagen hård at komme igennem.

Hvis barnet har ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder, vil det måske gerne gøre, som forældrene siger, men på grund af sin ADHD har det svært ved at leve op til de krav, der bliver stillet. Barnet oplever, at det er et nederlag ikke at kunne gøre, som det forventes, hvilket igen har en negativ effekt på barnets opførsel. Det bliver en ond spiral.

Viden og redskaber gør forskellen

Når forældre får viden om ADHD og kendskab til, hvordan det påvirker deres barns adfærd, bliver de opmærksomme på de udfordringer, deres barn møder i hverdagen. Når forældrene så samtidig får redskaber til at forebygge konflikter, opbygge barnets selvværd og støtte op om barnet, sker der en forandring. Konflikterne mindskes, og der bliver længere i mellem dem. Det bliver mere kærlighed i mindre kaos.

Dette er de erfaringer, ADHD-foreningen har gjort gennem forældretræningsprogrammet ”Kærlighed i Kaos”. Forældretræningen gør en markant, positiv forskel for familierne. Forældre, som har gennemført forløbene, har fået større tiltro til egne evner som forældre, færre bekymringer, mere overskud i hverdagen og markant færre konflikter i hjemmet.

Et rundstykke er ikke et rundstykke

Også Maja, mor til Gustav med ADHD, har oplevet en positiv forskel. Hun er én af de knap 400 forældre, som har været igennem et Kærlighed i Kaos forløb.

”Det helt afgørende for mig har været redskaberne til at håndtere og forebygge konflikter. Jeg er kommet så meget tættere på mit barn. Vi har en fælles forståelse nu. Jo mere Gustav føler sig forstået og set, jo nemmere bliver det at være Gustav”, fortæller Maja. Hun forsætter: ”Han var f.eks. stærkt utilfreds med rundstykkerne lørdag morgen, fordi han ville have haft en anden slags. Her talte jeg med ham om, hvordan han kunne komme med i butikken senere, så vi kunne være sikre på, at det var de rigtige, jeg købte til søndag morgen. Det gav ham ro at føle sig hørt og forstået og tilbudt en udvej, og han slappede så meget af, at han alligevel spiste den ”forkerte” slags. Før kurset ville jeg have sagt til ham, at et rundstykke er et rundstykke, og at han kunne spise dem der var eller ingenting. Dengang gik jeg altid ind i en diskussion, og det kunne tage to timer at få ham videre. ”

En fantastisk oplevelse

Gustav har fået god gavn af, at hans forældre har været på Kærlighed i Kaos.

Det er ikke kun forældrene, der får noget godt med sig fra Kærlighed i Kaos, også de frivillige trænere bliver beriget.

Anette Damgaard har undervist på et Kærlighed i Kaos forløb. Hun har sammen med en anden frivillig træner undervist 7 forældrepar én hverdag om ugen i 12 uger.

Hun fortæller: ”Det var en fantastisk oplevelse for mig at være forældretræner. Vi mødte forældre, der havde tillid til os og havde deres barn i fokus og brændte for at få viden om, hvordan de bedst muligt kunne støtte deres børn.

Forældrene var utroligt åbne overfor hinanden og brugte hinandens erfaringer. De fik stor gavn af det forum på de 2,5 time pr. gang til at blive klogere på at være forældre til et barn med ADHD. Oplevelsen har givet mig en indsigt og en stor ydmyghed overfor disse forældres dilemmaer.

Man skal melde sig som forældretræner, hvis man vil klædes på fagligt og dygtiggøre sig i undervisningen af forældre, der jo vil det bedste for deres børn. Man bliver så meget klogere på de dilemmaer, forældrene står i. Og sikken glæde, når nye redskaber virker på børnene! Det er skønt at se forældrenes stressniveau dale og deres overskud til børnene øges. Det er fantastisk at være med til. ”

Frivillighed gør det muligt

ADHD-foreningen har valgt at bygge programmet op i civilsamfundet om frivillige trænere. Det er der flere gode grunde til, blandt andet bliver målgruppen bredere, idet forældre, som ikke ville kunne deltage i et kommunalt tilbud, kan deltage her.

Det giver også forældre mulighed for at vælge Kærlighed i Kaos, som en tidlig indsats før barnet er blevet diagnosticeret. For hvis forældrene oplever, at barnet har ADHD-lignende vanskeligheder eller har mistanke om ADHD, kan de tilmelde sig forløbene og på den måde blive rustet til at støtte op om barnet og påvirke adfærden positivt uden først at skulle visiteres.

Meget mere Kærlighed i Kaos

”Vi har set, at der er brug for Kærlighed i Kaos derude. Forældre og børn får et meget bedre forhold, når de forstår hinanden – og det har vi set at Kærlighed i Kaos hjælper dem til” siger Camilla Lydiksen, direktør i ADHD-foreningen ”Derfor er det også så skønt at kunne udbyde flere forløb. Vi oplever, at pladserne på de enkelte hold bliver fyldt i løbet af meget kort tid. ”

I det kommende år vil der blive afholdt 14 Kærlighed i Kaos forløb rundt om i Danmark. De første 3 forløb opstarter til september i Bagsværd, Aalborg og Ringe. De næste 11 forløb afholdes i 1. halvdel af 2017.

Det er muligt at afholde de 14 forløb, fordi ADHD-foreningen har vundet Socialstyrelsens udbud om udbredelses af veldokumenterede gruppebaserede indsatser til forældre til børn med ADHD eller lignende vanskeligheder.