Spring til hovedindhold

BørneTelefonen har haft hundredvis af ukrainske samtaler

Forfatter: Børns Vilkår / Red Barnet

Fotograf: Børns vilkår

Knap en måned efter Ruslands invasion af Ukraine oprettede vi en ukrainsktalende BørneTelefonen. Siden da har vi haft 513 samtaler med børn, unge og forældre, der er flygtet fra krigen. Bl.a. om ensomhed og mistrivsel i skolen.

Vi hører fra flere børn, at det særligt er svært, når man føler, at man er på lånt tid, fordi man ikke ved, hvor længe man kan blive. De spørger: Hvad skal der ske? Skal jeg blive eller hjem?

 

”Børn, som er flygtet fra krig og andre livstruende omstændigheder, vil ofte have haft ubehagelige oplevelser, der kan have ført til, at de er blevet traumatiserede. Det er derfor vigtigt, at børnene får den nødvendige støtte for at bekæmpe de negative følgevirkninger af oplevelser med krig og flugt. For mange børnefamilier er den danske sundhedsplejerskeordning en central indgang til det danske sundhedssystem.

Det kvalitative datagrundlag vidner dog om, at sundhedsplejersker har haft begrænset interaktion med børnene fra Ukraine. Det skyldes ifølge sundhedsplejerskerne, at der fra kommunal side ikke har været et fokus på, hvilken rolle de skal spille i modtagelsen. Til trods herfor oplyser alle interviewede sundhedsplejersker, at børnene fra Ukraine får de samme tilbud som danske børn. Som noget ekstra har nogle sundhedsplejersker præsenteret sig og sit virke for børn og forældre fra Ukraine på foranledning af klasselærere fra de modtageklasser, som børnene går i.

Formålet var at oplyse familierne om, hvad sundhedsplejerskerne rolle er og kort at fortælle om det danske sundhedsvæsen (fx at alle har ret til en alment praktiserende læge). Andre sundhedsplejersker oplever at mangle en formel indgang til børn og forældre fra Ukraine. De påpeger, at familierne ikke har kendskab til deres rolle, og hvad de kan hjælpe med. Dette synes særligt at være problematisk i den første tid, hvor familierne var i Danmark, hvor de stadig ikke var registreret i en kommune. En sundhedsplejerske fortæller eksempelvis, at de var nødt til at stemme dørklokker i et boligområde, hvor de vidste, at familierne var blevet boligplaceret, for at etablere kontakt til familierne.”

Den samlede rapport finder I her: https://redbarnet.dk/media/9117/ramboell_analyse-af-hvordan-boern-og-familier-paa-flugt-fra-ukraine-oplever-modtagelsen-i-danmark.pdf

 

Med venlig hilsen

Laurids Bæk Simonsen
Pressechef | Kommunikation & Politik

labs@redbarnet.dk | Direkte: +45 2283 3692
Red Barnet   | Rosenørns Allé 12, 1634 Kbh. V | Tlf +45 3536 5555 | redbarnet.dk  |

 

Læs her hvordan vi behandler dine personoplysninger