Spring til hovedindhold

Screening af småbørns socioemotionelle, sansemotoriske og kognitive udvikling

Forfatter: Mette Lyhne

Fotograf: dpf

Dansk Psykologisk Forlag søger relevante fagpersoner, der arbejder med børn i alderen 0-3 år, som vil bidrage til udviklingen af et screeningmateriale der afdækker børns sansemotoriske, socioemotionelle og kognitive udvikling. Læs mere her.

Vi er nu i pilotafprøvningsfasen, hvor materialet bliver testet for at sikre, at alting hænger sammen. Og i den forbindelse, vil vi gerne i kontakt med sundhedsplejersker.

Jeg håber, at sundhedsplejerskerne vil se afprøvningen som en mulighed for at lære et nyt dansk materiale at kende. Forhåbentlig oplever de, at SBU kan være med til at understøtte arbejdet i deres hverdag.