Spring til hovedindhold

Tværprofessionelt kursus vedr. fødselsdepression – afholdelse i november og december 2022

Forfatter: Sundhedsstyrelsen

Fotograf: Colourbox,

Fødselsdepression – både i graviditeten og efter barnets fødsel –  kan få konsekvenser for både den, der får en depression, for partneren og ikke mindst for barnet og dets trivsel og udvikling langt ind i livet. Fødselsdepression er ofte forbundet med stigma/tabu og har ingen social ulighed.

Studier viser, at sundhedsprofessionelles tilgang, rolle og viden er væsentlig i forhold til forebyggelse, opsporing samt behandling.

 

På ovenstående baggrund har Københavns Professionshøjskole og VIA University College  på opdrag fra og i  samarbejde med Sundhedsstyrelsen udviklet et 2-dags tværprofessionelt kursus med fokus på at styrke vidensniveauet omkring fødselsdepression til jordemødre, sundhedsplejersker og sygeplejersker i almen praksis.

 

Kurset afholdes i henholdsvis København, Odense og Aarhus.

 

Klik på nedenstående link, her finder du program samt tilmelding til kurset  https://www.kp.dk/arrangementer/tvaerprofessionelt-kursus-for-styrkelse-af-vidensniveau-om-foedselsdepression-hos-begge-foraeldre/