Spring til hovedindhold

Mange danskere kender til partnervold i deres nære omgivelser

Forfatter: VIVE

Fotograf: VIVE

Næsten hver anden dansker kender en person, der har været udsat for partnervold. De fleste ønsker at hjælpe den voldsudsatte, men det kan være svært og fyldt med dilemmaer at træde til og hjælpe personer i et voldeligt forhold. Det fremgår af en rapport, hvor VIVE har undersøgt danskernes kendskab til partnervold.

Hent rapporten “Danskernes kendskab til partnervold”

Hvad kan undersøgelsen bruges til?
Resultaterne fra undersøgelsen bidrager både til den almene vidensopbygning om partnervold i Danmark og til det praktisk-strategiske arbejde med at forebygge partnervold.
I forhold til den almene vidensopbygning præsenterer rapporten ny viden om den faktiske partnervoldsforekomst og karakteren af den her i Danmark, ligesom den afdækker,
hvor mange, der har haft partnervold inde på livet som pårørende. Undersøgelsen giver
desuden indblik i, hvilke typer hjælp partnervoldsudsatte typisk opsøger.
Undersøgelsen fremlægger desuden viden om, hvilken forhold og faktorer der fremmer
eller hæmmer villigheden til at hjælpe partnervoldsudsatte. En sådan viden er anvendelig
i det praktisk-strategiske arbejde med at forebygge partnervold. Viden om befolkningens kendskab til partnervold kan fx bruges i forhold til eventuelle informationskampagner, mens viden om befolkningens holdninger til emnet fx kan inspirere til, hvordan man
formidler sine kampagner. Endvidere kan resultaterne fra den kvalitative undersøgelse
bruges som inspirationsgrundlag i det videre arbejde med at mobilisere og rådgive nærtstående til partnervoldsudsatte.

Rapporten er udarbejdet på vegne af Mary Fonden og med finansiel støtte fra TrygFonden.
Kræn Blume Jensen
Forsknings- og analysechef for VIVE Social
2022