Spring til hovedindhold

Ny måde at vurdere sårbare familiers behov på øger kvaliteten af sundhedsplejen

Sundhedsstyrelsen udgiver en evaluering af 16 kommuners arbejde med at udvikle og forbedre deres tilbud og indsatser rettet mod sårbare familier. Resultaterne er positive og beskriver, hvordan kommunerne i større grad kan tilpasse deres sundhedspleje til børnefamiliers individuelle behov og støtte barnet og dets familie frem til skolestart i et tværfagligt samarbejde.

Hermed link til hjemmesiden. God fornøjelse med læsningen.

 

Tidlig indsats for sårbare familier (sst.dk)