Spring til hovedindhold

Vidensafdækning af tidlige indsatser rettet mod børn og unge med angst eller depression

Forfatter: VIVE Mette Verner

Fotograf: Vive

Flere værktøjer fra kognitiv adfærdsterapi er kerneelementer i indsatser, der er særligt effektive til at behandle angst og depression hos børn og unge. Det viser VIVEs kortlægning af tidlige indsatser rettet mod 3-18-årige med angst og depression.

Angst og depression er et voksende problem blandt danske børn og unge. Der er derfor øget fokus på at styrke den tidlige indsats for de børn og unge, der kæmper psykiske problemer, så deres problemer ikke vokser sig større. Det har skabt behov for en større viden om, hvilke tidlige indsatser der virker bedst, og hvad der kendetegner dem.

Socialstyrelsen har derfor bedt VIVE beskrive og analysere en række indsatser rettet mod børn og unge i alderen 3-18 år, der lider af angst og/eller depression. Formålet er at identificere, hvad der kendetegner de bedste indsatser og skabe det bedste grundlag for at videreudvikle og udbrede de rette indsatser for de berørte børn og unge.

Syv elementer kendertegner en virksom indsats

Undersøgelsen beskriver og analyserer 14 tidlige indsatser for børn og unge med angst og depression. Analysen peger på syv tværgående kerneelementer, der karakteriserer de tidlige indsatser, der virker for børn og unge. De syv kerneelementer er:

  • Psykoedukation: Barnet og dets pårørende præsenteres for viden om den psykiske lidelse.
  • Udarbejdelse af handleplaner og målsætning: Barnet og terapeuten opsætter delmål for indsatsen og fremdriften i behandlingen.
  • Kognitiv omstrukturering: Barnet lærer at identificere negative automatiske tanker og øver at ændre sin måde at tænke i disse situationer.
  • Eksponering: Barnet udsættes systematisk for situationer, som volder angst eller andet ubehag.
  • Mestring: Barnet lærer at udvikle strategier og handlemåder til at håndtere svære eller ubehagelige situationer.
  • Involvering af familie: Barnets familie bliver involveret i behandlingen og samarbejdet med terapeuten.
  • Forebyggelse af tilbagefald: Risikoen for tilbagefald i behandlingen adresseres, og barnet lærer at fastholde indlærte strategier for at forebygge tilbagefald.

De syv tværgående kerneelementer svarer i høj grad til hovedværktøjerne i kognitiv adfærdsterapi. Hovedparten af de beskrevne virksomme indsatser er også helt eller delvist baseret på denne terapiform.

Metode

VIVE har i dialog med Socialstyrelsen identificeret 14 indsatser, som er rettet mod børn og unge med angst og/eller depression. Alle indsatser bliver anvendt i Danmark, Sverige eller Norge. Denne rapport beskriver indsatsernes metode og indhold samt den empiriske evidens for effekten.

læs rapporten Vidensafdækning af tidlige indsatser rettet mod børn og unge med angst eller depression