Spring til hovedindhold

Ny alliance skal arbejde for børnevægt i balance

Forfatter: Kirsten Birk

Fotograf: Børn og vægt i balance

Alle børn har ret til gode og sunde børneliv, men sådan er det desværre ikke for alle børn i dag.

Konsekvenserne kan være alvorlige fysiske, psykiske og sociale problemer for det enkelte barn. Børn og unges sundhed er i høj grad et samfundsansvar. Derfor er vi med i den nystiftede alliance Børnevægt i Balance, der arbejder for at fremme gode og sunde børneliv for alle børn og derigennem fremme sund vægt. 

En lang række private og offentlige organisationer har stiftet alliancen Børnevægt i Balance, der skal bidrage til at fremme sund vægt blandt børn i Danmark i fremtiden.

Hvordan sikrer vi de bedst mulige rammer for at skabe trivsel for børn, så de får mulighed for at vokse op med en sund krop?

Det spørgsmål er en række organisationer gået sammen i alliancen Børnevægt i Balance for at finde svar på. Alliancepartnerne kommer fra både private og offentlige organisationer samt civilsamfundet og tæller  35 partnere, blandt andre Børns Vilkår, Kræftens Bekæmpelse, Dansk Industri og Fødevarestyrelsen.

”Antallet af overvægtige børn og unge er tredoblet de sidste 30 år, og desværre ved vi, at mange af disse børn, som vejer for meget, bærer det med sig ind i voksenlivet. Derfor er forebyggelse altafgørende. Sunde vaner grundlægges tidligt, og vi arbejder for at skabe rammer, der fremmer en sund livsstil og sikrer, at det nemme valg også er det sunde valg,” siger Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef, Kræftens Bekæmpelse om baggrunden for at være med i Børnevægt i Balance.

Alle børn har ret til at vokse op med en sund vægt

Alliancepartnerne i Børnevægt i Balance vil arbejde for, at flere børn i Danmark har det godt med sig selv og deres krop, at fremme lighed i sundhed for børn i Danmark uanset social baggrund og livssituation og mindske og modvirke stigma omkring overvægt.

”En af vores tids største samfundsudfordringer er at stoppe den udbredte psykiske mistrivsel blandt vores børn og unge. Det er en opgave, vi skal – og kun kan – løse i fællesskab. Derfor ser vi frem til arbejdet i Børnevægt i Balance. For Børns Vilkår er det afgørende at mindske presset på børn og unge, ikke mindst i forhold til krop og køn, hvor vi ved, at mange kæmper med negative selvbilleder og stress over at skulle se ud på en bestemt måde”, siger Rasmus Kjeldahl, direktør, Børns Vilkår.

Børn og unges sundhed og trivsel afhænger blandt andet af de rammer, vilkår og sociale normer, som de og deres familier lever under. Derfor er sund vægt hos børn og unge i høj grad et samfundsansvar.

”Alle børn har ret til gode og sunde børneliv. Vi er meget glade for, at det  er lykkedes at samle en lang række vigtige samfundsaktører, som fra hver deres ståsted kan bidrage til at skabe de rette rammer for, at vi kan give vores børn og unge denne ret. Det skal blandt andet ske ved at etablere en fælles forståelse af udfordringerne og mulige løsninger,” siger Arne Astrup, Project Director, Center for Sund Vægt, Novo Nordisk Fonden.

 

Novo Nordisk Fonden bistår med sekretariatsbetjening for Børnevægt i Balance, der er etableret som en selvstændig og uafhængig enhed. Fonden deltager på lige fod med andre medlemmer i alliancens øvrige arbejde.

 

Læs mere på www.boernevaegtibalance.dk. og  i   BiB_Programerklaering 

Om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 30 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes. Læs mere på www.novonordiskfonden.dk.

Yderligere information

Pernille Bendtsen, Senior Project Manager, ansvarlig for sekretariatsbetjeningen af Børnevægt i Balance, +45 5134 6239, pbe@novo.dk

Sabina Askholm Larsen, Communications Partner, +45 2367 3226, sla@novo.dk