Spring til hovedindhold

Fik du ikke læst om ….Småbørnsfamiliers hverdag og trivsel under den første covid-19-nedlukning

Forfatter: VIVE

Fotograf: Vive

Hvordan påvirkede covid-19-nedlukningen i foråret 2020 danske småbørnsfamiliers hverdag og trivsel? Og var effekten af nedlukningen den samme afhængigt af barnets alder og om familien var potentielt sårbar?

Covid-19-nedlukningen i foråret 2020 betød, at mange forældre blev hjemsendt fra arbejde, og en del forældre skulle pludselig passe deres job fra spisebordet omgivet af børn. Dertil kom restriktioner i familiens sociale liv og eventuelle bekymringer om økonomi og kæres helbred.

Der har været meget fokus på, hvordan covid-19-nedlukningerne har påvirket danske småbørnsfamilier, herunder sårbare familier. Der er imidlertid meget få undersøgelser, som har data, der kan bruges til at undersøge, hvordan forårets nedlukning påvirkede trivsel og hverdagsliv i danske småbørnsfamilier

VIVE har i forløbsundersøgelsen SPOR – Børns udvikling og trivsel gennem livet indsamlet spørgeskemadata om småbørnsfamiliers hverdagsliv og trivsel i første halvår af både 2018 og 2020. SPOR indeholder dermed data om hverdagsliv og trivsel i småbørnsfamilier i månederne før og under covid-19-nedlukningen i foråret 2020 samt i de tilsvarende måneder to år tidligere. Det har en gruppe forskere brugt til at analysere, hvordan covid-19-nedlukningen i foråret 2020 påvirkede centrale aspekter af hverdagsliv og trivsel blandt småbørnsfamilier i Danmark.

Den 25/3 blev der afholdt et webinar hvor forfatterne bag rapporten Trivsel og hverdagsliv i danske småbørnsfamilier under covid-19-nedlukningen foråret 2020 præsenterede resultaterne , der omfatter analyser af de kortsigtede effekter af første covid-19-nedlukning på bl.a. barnets trivsel, forældrenes trivsel, stress i forældrerollen, tilfredshed i parforholdet samt forhold relateret til det daglige liv i hjemmet såsom skærmbrug, stimulerende aktiviteter, hjælp fra socialt netværk og beskæftigelse.

Ledende sundhedsplejerske hos Hjørring Kommune Lene Skjelbo perspektiverede undersøgelsens resultater med erfaringer og oplevelser af småbørnsfamiliers hverdag og trivsel under første covid-19-nedlukning. webinaret blev optaget og ligger på VIVE.dk

Rapporten er udarbejdet med støtte fra Egmont Fonden. Undersøgelsens data stammer fra forløbsundersøgelsen ’SPOR – Børns udvikling og trivsel gennem livet’, som er støttet af Novo Nordisk Fonden