Spring til hovedindhold

Sundheds­styrelsen uddanner sundheds­plejersker som vaccinations­ambassadører

Forfatter: Sundhedsstyrelsen

Fik du ikke læst denne nyhed sidst, så er chancen her igen

Sundhedsplejersker spiller en vigtig rolle som brobygger til forældre med børn, der er i målgruppen for det danske børnevaccinationsprogram.
Sundhedsplejerskerne er de første sundhedspersoner, de nybagte forældre møder i deres eget hjem efter barnet er født. Det er også sundhedsplejerskerne, der møder børnene i gennem det første leveår samt ved ind- og udskolingsundersøgelser samt ved de regelmæssige besøg gennem skoletiden.

21 SEP 2020

Den særlige relation, som sundhedsplejersken har til forældre og børn, er helt afgørende i forhold til at kunne medvirke til at sikre, at børn i Danmark får de anbefalede vaccinationer, og at de får dem til tiden. Sundhedsplejersken har en nøgleposition i vaccinationsindsatsen og kan aktivt inddrage samtale om vaccination i det daglige arbejde.

Sundhedsstyrelsen vil støtte sundhedsplejerskens arbejde med vaccinationer og er derfor i gang med at ruste dem endnu bedre til at fungere som vaccinationsambassadører.

”Vi klæder sundhedsplejerskerne på til at rådgive forældre om vaccination og lærer dem at bruge Det Danske Vaccinationsregister, så de sammen med forældre kan følge op på barnets vaccinationsstatus,” fortæller Bolette Søborg, overlæge i Sundhedsstyrelsen.

I årsrapporten for det danske børnevaccinationsprogram 2018, blev vaccinationsdækningen af MRF-vaccination (mod mæslinger, røde hunde og fåresyge) opgjort på skoleniveau. Hertil blev lavet en rundspørge til de kommuner, som havde en høj vaccinationsdækning.

”Og den undersøgelse viste, at det bl.a. er sundhedsplejerskernes systematiske og vedholdende indsats over for familier og deres samarbejde med praktiserende læger, der er skyld i en høj vaccinationsdækning. Derfor håber vi, at kunne styrke sundhedsplejerskernes arbejde i endnu flere kommuner med denne indsats” fortæller Bolette Søborg.

Vaccination til tiden indebærer, at alle børn vaccineres til det anbefalede tidpunkt angivet i børnevaccinationsprogrammet. Vi ved, at vaccination til tiden er afgørende fordi det forhindrer sygdom, der ellers kan ramme børnene, inden de bliver vaccineret.

”Og her kan sundhedsplejersker spille en central rolle som vaccinationsambassadør i forhold til at minde forældre om at bestille tid til vaccination hos deres læge og på den måde hjælpe med at sikre, at børnene er bedst muligt beskyttet mod de sygdomme, vi vaccinerer mod i børnevaccinationsprogrammet.” fortæller Bolette Søborg.

Initiativet med at uddanne sundhedsplejersker som vaccinationsambassadører er en del af en styrket indsats for at øge vaccinationsindsatsen. Der er afsat finanslovsmidler til projektet i perioden 2020-2022. Det primære indhold for indsatsen bliver en efteruddannelsesdag i hvert region i hhv. 2020, 2021 og 2022. Sundhedsplejerskerne vil få redskaber til at besvare de mest hyppigt stillede spørgsmål, blive klædt på til dialogen med forældre om vaccination og få viden om vigtigheden af vaccination til tiden.

Til arbejdet som vaccinationsambassadører er der udarbejdet en række materialer, blandt andet en håndbog til sundhedsplejerskerne, plakater, tre film og postkort med påmindelser til forældre.

Find materialer og læs mere om sundhedsplejersker som vaccinationsambassadører

Der afholdes uddannelsesdag for sundhedsplejersker og der er reserveret to pladser pr. kommune i regionen. Uddannelsesdagen er pt udsat pga Covid 19.   Du kan tilmelde dig ved at skrive til Pernille Sundstrup, PRRS@SST.DK.