Spring til hovedindhold

Kan det betale sig at frivillige træner forældre i at tackle hverdagen med ADHD?

Forfatter: Anna Amilon Seniorforsker, ph.d. (økonomi) VIVE

Fotograf: Lars Degnbol/VIVE

Kan det betale sig at uddanne frivillige, som træner forældre i at håndtere hverdagen med ADHD? VIVE har undersøgt den økonomiske effekt (cost-effectiveness) af forældretræningsprogrammet ”Kærlighed i Kaos”.

Familielivet er afgørende for, hvordan et barns liv med ADHD udvikler sig. ADHD-foreningen har udviklet forældretræningsprogrammet ”Kærlighed i Kaos” (KiK). Idéen er, at barnet trives bedre, hvis forældrene lærer at forstå, hvordan ADHD påvirker deres barns adfærd, og får værktøjerne til at forebygge konflikter, styrke barnets selvværd og håndtere hverdagen med ADHD.

ADHD-foreningen har uddannet frivillige med baggrund inden for det pædagogiske, sociale eller sundhedsfaglige felt til at stå for træningen. Tidligere effektmålinger har vist, at programmet styrker både forældrenes kompetencer og barnets evne til at håndtere hverdagen. VIVE har undersøgt, om programmet kan betale sig ud fra et økonomisk perspektiv.

VIVE har undersøgt programmets omkostninger i forhold til dets effekter. Vi har sammenlignet KiK’s cost-effectiveness med cost-effectiveness for lignende programmer, som tidligere er blevet evalueret i litteraturen.

Det er vanskeligt at sammenligne omkostninger og effekter på tværs af programmer og lande. Med det forbehold finder VIVE dog, at KiK’s omkostningseffektivitet er større end sammenlignelige programmer, hvor professionelle har stået for træningen. Det gælder især, når man ser på udviklingen i forældrenes kompetencer. Resultaterne tyder på, at selvom det er ressourcekrævende, kan det betale sig at uddanne frivillige til at træne forældre til børn med ADHD. Du kan her læse forsknings artiklen A Cost-effectiveness Analysis of Caring in Chaos