Spring til hovedindhold

Børn og unges trivsel og brug af digitale medier

Forfatter: Mai Heide Ottosen & Asger Graa Andreasen VIVE

Fotograf: Colourbox

Danske børn og unge har et relativt højt skærmforbrug i forhold til de lande, vi sammenligner os med. Og unge, der mistrives eller føler sig ensomme, er mere tilbøjelige til at bruge mere tid ved skærmen, end dem, der trives godt. Det viser to nye analysenotater, der kortlægger børn og unges digitale adfærd og trivsel.

Internettet og de digitale medier har i løbet af de sidste par årtier påvirket samfundets infrastruktur gennemgribende, herunder vores adgang til information og sociale interaktion. Det har betydet, at børn, unge og voksne i dag har mulighed for at være online døgnet rundt. Samtidig med den digitale udvikling har vi i Danmark og andre lande set, at en stigende andel unge rapporterer om symptomer på psykisk mistrivsel. Overordnet set ved man ikke meget om, hvad denne stigning skyldes. Stemmer i debatten peger på, at et overdrevent forbrug af digitale medier på forskellig vis kan være en medvirkende forklaring på denne negative udvikling blandt de unge.

VIVE har for VELUX FONDEN udarbejdet to analysenotater: Litteraturgennemgang om børn og unges trivsel og brug af digitale medier og Empiriske analyser om sammenhænge mellem digitalt forbrug og danske unges trivsel. Formålet med de to analysenotater er at kaste lys over, om børn og unges øgede forbrug af digitale medier hænger sammen med stigningen i mistrivsel blandt unge. Det sker dels ved at bringe viden frem fra den nyere forskning og andre undersøgelser samt ved at præsentere nye empiriske analyser, der er baseret på danske data.

Højt skærmforbrug hos danske børn og unge

Danske børn og unge har et relativt højt skærmforbrug i forhold til sammenlignelige lande.

Læs mere om unge og skærm tid.